Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

Aktualnie: Studia Informatica Pomerania

ISSN: 0867-1753     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2015.37-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 874 SI nr 37
Czynniki społeczno-demograficzne determinujące poziom wydatków młodych konsumentów na zakupy za pośrednictwem Internetu

Autorzy: Małgorzata Grzywińska-Rąpca
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych
Słowa kluczowe: wydatki na zakupy online zachowania młodych konsumentów preferencje konsumentów
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (31-40)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Rozpoznanie zachowań gospodarstwa domowego czy konsumenta może wyjaśniać wiele procesów zachodzących na rynku, w tym również internetowym. Na podstawie przedstawionych w niniejszym opracowaniu elementów zachowania konsumpcyjnego studentów można stwierdzić, że istotnymi czynnikami wpływającymi na poziom wydatków na zakupy internetowe są cechy społeczno-demograficzne. Zaobserwowano zróżnicowanie poziomu wydatków tej grupy konsumentów w odniesieniu do formy studiowania (studia stacjonarne i niestacjonarne) oraz miejsca zamieszkania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartosik-Purgat M. (2011), Kulturowe uwarunkowania zachowań konsumentów na przykładzie młodych europejczyków, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 96.
2.Brzozowska-Woś M. (2010), Zachowania rynkowe młodych konsumentów w Internecie, w świetle badań wybranej grupy studentów trójmiejskich uczelni publicznych, Zeszyty Naukowe nr 608, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 15: Relacyjne aspekty zach
3.Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Wódkowski A. (2009), E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Difin, Warszawa, s. 47.
4.Grzywińska-Rąpca M. (2012), Poziom wykorzystania technologii informatycznych w przedsiębiorstwach w Polsce, „Monografie i Opracowania SGH”, nr 589.
5.Jaciow M., Wolny R. (2011), Polski e-konsument. Typologia, zachowania, Onepress, Gliwice.
6.Wawrzynek J. red. (2000), E-commerce. Handel internetowy, Wydawnictwo Conlinuo, Wrocław, s. 18.