Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

Aktualnie: Studia Informatica Pomerania

ISSN: 0867-1753     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2015.36-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 863 SI nr 36
Eye tracking w badaniach marketingowych

Autorzy: Barbara Wąsikowska
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Informatyki w Zarządzaniu
Słowa kluczowe: eye tracking okulografia marketing badania marketingowe
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:16 (177-192)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Eye tracking (okulografia) jest techniką opracowaną już ponad sto lat temu na potrzeby nauk takich jak psychologia czy medycyna. Jednak w ostatnich latach znalazła ona również szerokie zastosowanie w naukach ekonomicznych. W poniższym artykule omówiono sposób działania eye trackera oraz sposób analizy i prezentacji uzyskanych podczas badania danych. W artykule przedstawiono również przykłady zastosowań tej techniki w badaniach marketingowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Duchowski A. (2007), Eye Tracking Methodology. Theory and Practice, Wydawnictwo Springer.
2.Nielsen J. (1999), Designing Web Usability: The Practice of Simplicity, New Riders.
3.Nielsen J., Pernice K. (2010), Eyetracking Web Usability, New Riders Press.
4.NNa (b.r.), Eyetracking. Solutions and Research, materiał udostępniony przez firmę Eyetracking Sp. z o.o.
5.NNb (b.r.), Obszary badań, www.eyetracker.pl/oferta-view/obszary-badan/ (25.01.2015).
6.NNc (2011), Tobii Glasses in package design & shopper research, www.tobii.com/en/about/news-and-events/press-room/#/images/tobii-glasses-in-package-design-shopper-research-68340 (25.01.2015).
7.Pasikowska A. (2009), Tajniki eyetrackingu, www.interaktywnie.com/biznes/artykuly/usability/tajniki-eyetrackingu-4554 (25.01.2015).
8.Petrykowski J., Karwatka T. (b.r.), Eye tracking w badaniach użyteczności, www.janmedia.pl/upload/wysiwyg/pdf/eye_tracking_w_badaniach_uzytecznosciJakub_Petrykowski-Janmedia.pdf (25.01.2015).
9.Tomalik T. (2011), Badania eye trackingowe masek sklepów Home.pl, IAI-Shop.com i Sote.pl, www.blog.sote.pl/wp-content/uploads/badanie-ideacto-usability-sklepow.pdf (25.01.2015).
10.Wedel M., Pieters R. (2006), Eye Tracking for Visual Marketing, „Foundations and Trends® in Marketing”, vol. 1, no. 4, s. 231–320.
11.Weinschenk S. (2011), Kliknij tu! Wykorzystaj neuromarketing w projektowaniu stron WWW. Siła skutecznego kliknięcia, Wydawnictwo Helion, Gliwice.