Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

Aktualnie: Studia Informatica Pomerania

ISSN: 0867-1753     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2015.36-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 863 SI nr 36
Ocena wiarygodności informacji w serwisach internetowych

Autorzy: Michał Nowakowski
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Informatyki w Zarządzaniu
Słowa kluczowe: infobrokering strategie wyszukiwania informacji metoda ekspertowa kryteria oceny jakości informacji wiarygodność informacji jakość informacji
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (103-114)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł przedstawia problematykę oceny jakości i wiarygodności informacji dostępnych na stronach internetowych. W tym celu najpierw scharakteryzowano kryteria oceny jakości informacji ze względu na dokumenty elektroniczne oraz udostępniające je media elektroniczne. Następnie, zaproponowano trzy różne metody oceny kryteriów, takie jak metoda ekspertowa, metody techniczne i statystyczne. Na koniec opisano trzy praktyczne strategie wyszukiwania informacji oraz oceny ich jakości i wiarygodności pod kątem wybranych kryteriów i metod.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adams S. (2003), Information Quality, Liability, and Corrections, vol. 27, no. 5, www.infotoday.com/online/sep03/adams.shtml.
2.Antoszkiewicz J. (1990), Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów, PWE, Warszawa.
3.Evaluating Web Pages: Techniques to Apply & Questions to Ask, UC Berkeley – Teaching Library Internet Workshops, www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/Evaluate.html.
4.Evaluating Information Found on the Internet, www.guides.library.jhu.edu/c.php?g=202581&p=1334997.
5.Bednarek-Michalska B. (2007), Ocena jakości informacji elektronicznej. Pułapki sieci, EBIB, 5, www.ebib.info/2007/86/a.php?bednarek.
6.Bremer A. (2011), Popularne usługi internetowe, Videograf Edukacja Sp. z o.o., Chorzów.
7.Cieślak M. (1997), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania.
8.Gemius Ranking, Wyszukiwarki – domeny, www.ranking.pl/pl/rankings/search-enginesdomains.html (30.01.2015).
9.Holmes M. (1996), The multiple dimensions of information quality, „Information System Management”, vol. 13, no. 2.
10.Kalbach J. (2008), Projektowanie nawigacji strony WWW. Optymalizacja funkcjonalności witryny, Wydawnictwo Helion/O’Reilly.
11.Karciarz M., Dutko M. (2010), Informacja w Internecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
12.Kliszczak M. (2014), Jakie są najpopularniejsze wyszukiwarki internetowe w Polsce i na świecie?, Eactive Blog, www.eactive.pl/pozycjonowanie-stron/jakie-sa-najpopularniejsze-wyszukiwarki-internetowe-w-polsce-i-na-swiecie (30.01.2015).
13.Mascott L. (2006), Ensuring the quality information, „KM Review”, vol. 8, no. 6.
14.Mirecka E. (2003), Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji, cz. 1, WSiP, Warszawa.
15.www.infobrokerska.pl/publikacje/wywiad-gospodarczy-a-infobrokering.
16.www.websiteoptimization.com/services/analyze.
17.www.wiarygodnosc.cba.pl/wstepne.html.