Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

Aktualnie: Studia Informatica Pomerania

ISSN: 0867-1753     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2015.36-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 863 SI nr 36
Zwinne podejście w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Autorzy: Marcin W. Mastalerz
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Informatyki w Zarządzaniu
Słowa kluczowe: zwinne zarządzanie przedsiębiorstwem zarządzanie projektami zarządzanie operacyjne SCRUM
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (78-89)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedsiębiorstwa ze względu na złożoność działań oraz ich powtarzalność mają do czynienia z czterema podstawowymi typami procesów: improwizowane, rutynowe, funkcje i przedsięwzięcia. Metody zarządzania działaniami są udoskonalane od wielu dekad. Szczególnie mocno rozwijają się metody zarządzania przedsięwzięciami, a w ostatnich latach promowane jest nowe podejście do zarządzania projektami nazywane zwinnym (Agile). Obecnie bardzo popularną na polskim rynku metodą zwinną jest SCRUM, która wpisuje się w Manifest Agile. Twórcy metody twierdzą, że zwinne zarządzanie projektami może być wykorzystywane do wytwarzania każdego typu produktu nie tylko oprogramowania komputerowego. Może to być produkt materialny (wyrób) lub niematerialny (usługa). Celem artykułu jest analiza rozwoju metod zarządzania projektami (w tym metod zwinnych) oraz wskazanie obszarów działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, które mogą podnieść swoją efektywność dzięki zwinnemu podejściu w zarządzaniu projektami.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.BKF Sp. z o.o. – strona firmowa, www.bkf.pl, (10.02.2015).
2.Bielski M. (2004), Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.
3.Bińczycki B. (2007), System informacyjny w zarządzaniu operacyjnym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
4.Griffin R.W. (1996), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
5.Heizer J., Render B. (2008), Operations Management, 9th edition, Prentice–Hall.
6.Jones C., Scrum Methodology & it’s Practical Use at CVCE. www.cvcedhlab.hypotheses.org/54, (4.02.2015).
7.Koszlajda A. (2010), Zarządzanie Projektami IT. Przewodnik po metodykach. Helion, Gliwice.
8.Łopaciński T. (1999), Narzędzia do wspomagania zarządzania projektami w firmie IBM.
9.Materiały przygotowano na zlecenie Stowarzyszenia Project Management Polska na Pierwszą Konferencję Project Management – Doświadczenia i Metody, www.spmp.org.pl/files/1lopacin.pdf, (2.01.2015).
10.Mastalerz M.W. (2010), Efektywność alternatyw strategicznych w kreowaniu strategii informatyzacji przedsiębiorstwa, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 36, s. 112–122.
11.Microsoft Corporation (2003), Microsoft Solution Framework 3.0 Overview.
12.Miłosz M., Borys M., Plechawska-Wójcik M. (2011), Współczesne technologie informatyczne.
13.Metodyki zwinne wytwarzania oprogramowania, Politechnika Lubelska, Lublin. www.bc.pollub.pl/Content/673/zwinne.pdf, (10.02.2015).
14.Miłosz M. (2006), Zarządzanie projektami informatycznymi – pomiędzy formalizmem a elastycznością, w: Dylematy zarządzania projektami, red. M. Miłosz, J.K. Grabara, PTI, Katowice, s. 9–22.
15.Mingus N. (2002), Project Management, Helion, Gliwice.
16.PMI Polska, www.pmi.org.pl, (10.02.2015).
17.Royce W.W. (1970), Managing the Development of Large Software Systems, www.cs.umd.edu/class/spring2003/cmsc838p/Process/waterfall.pdf, (10.02.2015).
18.Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dn. 3 listopada 2008 r., www.mf.gov.pl/documents/764034/1002221/20120911_30_rozporzadzenie_1126.2008.pdf, (10.02.2015).
19.Rummler Brache G.A. (2000), Podnoszenie efektywności organizacji. Jak zarządzać „białymi plamami” w strukturze organizacyjnej?, Warszawa.
20.Sowards D. (2007), Learn to learn as an organization, „Contractor”, nr 6.
21.Schwaber K., Sutherland J. (2013), The Scrum Guide. Przewodnik po Scrumie: Reguły Gry. www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/Scrum-Guide-PL.pdf, (28.07.2015).
22.Swiderski M. (2014), PMBOK-Work Breakdown Structures, www.workbreakdownstructure.com, (30.10.2014).
23.Szyjewski Z. (2001), Zarządzanie projektami informatycznymi, Placet, Warszawa.
24.Trocki M., Grucza B., Ogonek K. (2003), Zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA, Warszawa.