Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2015.14-04
CC BY-SA   Open Access   CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / t. 14, 2015
O pachnących ziółkach Zosi w polskiej epopei narodowej (na marginesie prób identyfikacji)
(About Sophia’s fragrant herbs in Polish national epic (in passing of identification efforts))

Authors: Halina Chodurska
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Keywords: Adam Mickiewicz, "Pan Tadeusz", the names of the plants: geranium, matthiola, aster (genus), viola (plant)
Data publikacji całości:2015
Page range:14 (57-70)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article analyzes the plants cultivated by Sophie, the heroine of the poem PanTadeusz by Adam Mickiewicz, on the windowsill in Soplicowo mansion.
Download file

Article file

Bibliography

1.SŁOWNIKI i ENCYKLOPEDIE
2.Arct M., Słownik ilustrowany języka polskiego, t. I – II, Warszawa 1996.
3.Dereń E., Polański E., Wielki słownik języka polskiego, Kraków 2009.
4.Encyklopedia Powszechna Ultima Thule, t. II, Warszawa 1931; t. VI, Warszawa 1934; t. VIII, Warszawa 1937.
5.Ilustrowana Encyklopedia Trzaski, Everta i Michalskiego, t. II, Warszawa 1929; t. III, Warszawa 1927.
6.Ilustrowany słownik języka polskiego, red. E. Sobol, Warszawa 2004.
7.Inny słownik języka polskiego, red. M. Bańko, t. I – II, Warszawa 2000.
8.Leksykon roślin leczniczych, red. A. Rumińska, A. Ożarowski, Warszawa 1990.
9.Linde S. B., Słownik języka polskiego, Lwów 1856.
10.Majewski E., Słownik nazwisk zoologicznych i botanicznych polskich, t. I – II, Warszawa 1889-1894.
11.Mały słownik języka polskiego, red. S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempicka, Warszawa 1968.
12.Orgelbranda Encyklopedia powszechna, t. VIII, Warszawa 1861; t. IX, Warszawa 1862; t. XVI, Warszawa 1864.
13.Ottův Slovník Naučný. Ilustrovaná encyklopedie obecných vědomostí, t. II, Praha 1889; t. X, Praha 1896; t. XX, Praha 1907.
14.Sławski F., Słownik etymologiczny języka polskiego, t. IV, Kraków 1970–1974.
15.Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I-VIII, Warszawa 1900-1927.
16.Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. I-XI, Warszawa 1958 – 1969.
17.Słownik języka polskiego, t. I–II, Wilno 1861.
18.Słownik współczesnego języka polskiego, t. I–III, red. B. Dunaj, Kraków 2000.
19.Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. I–III, Warszawa 2003.
20.Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana, t. V, Warszawa 1891; t. VIII, Warszawa 1892; t. XI, Warszawa 1893.
21.Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna, wyd. Gutenberga, t. II, III, V, XII, XVIII, Kraków (b.r.w.).
22.Беларуская энцыклапедыя, t. 5, Минск 1997; t. 12, Минск 2001; t.16 Минск 2003.
23.Белорусская ССР. Краткая енциклопедия, t. II, Минск 1979.
24.Большая eнциклопедия, t. II, Санктпетербург 1903.
25.Энциклопедический словарь, t. XXXVI, Санктпетербург 1902.
26.OPRACOWANIA
27.Bremness L., Wielka księga ziół, Warszawa 1991.
28.Figuier L., Historia roślin, Warszawa 1871-1872.
29.Gibbons B., Brough P., Atlas roślin Europy Północnej i Środkowej, Warszawa 1995.
30.Kmieć K., Rośliny lecznicze w „Panu Tadeuszu”, Kraków 2002.
31.Kot W., „Pan Tadeusz” – prawda i legenda, Poznań 1999.
32.Łapczyński K., Flora Litwy w „Panu Tadeuszu”, Kraków 1894.
33.Маккалистер P., Все о растениях в легендах и мифах, Москва 2007.
34.Nitsch K., Ze wspomnień językoznawcy, Warszawa 1960.
35.Nowiński M., Dzieje roślin i upraw ogrodniczych, Warszawa 1977.
36.Podhorski-Okołów L., Realia Mickiewiczowskie, t. II. Wpadam do Soplicowa, Warszawa 1955.
37.Rossowski S., „Pan Tadeusz”. Rozbiór szczegółowy, Lwów 1929.
38.Rostafiński J., Las, bór, puszcza, matecznik jako natura i baśń w poezji Mickiewicza, Kraków 1921.
39.Rostafiński J., Seidl O., Przewodnik do oznaczania roślin, Warszawa 1979.
40.Syreniusz S., Zielnik (…), Kraków 1611.
41.Wyka K., „Pan Tadeusz”. Studia o poemacie i tekście, t. I-II, Warszawa 1964.