Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2017.16-18
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 16, 2017
Sukienka w kolorze zmrożonego sorbetu mango – czyli kilka słów o barwach na blogu modowym Macademian Girl

Autorzy: Daria Zarzeczna
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny, Szczecin
Słowa kluczowe: polszczyzna współczesna niepodstawowe nazwy barw w języku polskim język blogów modowych
Rok wydania:2017
Liczba stron:15 (283-297)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

wyekscerpowano z 91 postów zamieszczonych na blogu modowym Macademian Girl, czyli Tamary Gonzalez Perei, w okresie od 3 stycznia 2015 roku do 9 czerwca 2016 roku. Klasyfikacji materiału badawczego dokonano na podstawie podziału znaczeniowych źródeł niepodstawowych nazw barw zaproponowanego przez Ryszarda Tokarskiego, który rozbudowano o inne typy motywacji, jakie ujawniły się w toku prowadzonej analizy. Wyekscerpowany do analizy materiał stanowiło łącznie 117 leksemów, które autorka bloga zastosowała w 322 realizacjach tekstowych. Wśród analizowanych jednostek językowych znalazły się pojedyncze leksemy, konstrukcje analityczne, a także struktury deskrypcyjne, wyrażane najczęściej w formie porównań. Przeprowadzona analiza wykazała, że Tamara Gonzalez Perea wykazuje niezwykłą wrażliwość na zjawisko barw – dostrzega drobne różnice w tonacjach i nasyceniu poszczególnych kolorów, zwraca uwagę na niuanse, odróżnia subtelne odcienie, z wyjątkowym znawstwem łączy kolory. Interpretacja wyekscerpowanego materiału pozwoliła wykazać, że wszystkie zastosowane przez autorkę bloga techniki opisu poszczególnych stylizacji, w których właściwe zdefiniowanie koloru odgrywa pierwszorzędną rolę, mają na celu wskazanie czytelnikom, że styl prezentowany przez blogerkę jest godny naśladowania, szykowny i modny. Macademian Girl celowo i świadomie wykorzystuje możliwości, jakie otwiera przed nią język, co powoduje, że to właśnie opis słowny – nie fotografia – zaczyna odgrywać pierwszoplanową rolę.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bańkowski, Andrzej. Etymologiczny słownik języka polskiego. T. I–III. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.
2.Berlin, Brent, Paul Kay. Basic Color Terms: Their Universality and Evolution. Berkeley: University of California Press, 1969.
3.Doroszewski, Witold, red. Słownik języka polskiego. T. I–XI. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, 1958–1969.
4.Hildebrand, Magdalena, red. Minerały i kamienie szlachetne. Podręczny leksykon przyrodniczy. Tłum. Małgorzata Frączyk. Warszawa: Wydawnictwo Horyzont, 2002.
5.Komorowska, Ewa. Barwa w języku polskim i rosyjskim: rozważania semantyczne. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010.
6.Macademian Girl, „Lubię ludzi odważnych, bo bez eksperymentów nie ma mody”. Toronto: Magazyn Toruński. Dostęp 28.11.2016. http://toronto-magazyn.pl.
7.Madeja, Agnieszka. „Skąd pochodzą polskie nazwy kolorów”. Postscriptum Polonistyczne 2 (2010): 197–217.
8.Szymczak, Mieczysław, red. Słownik języka polskiego PWN. T. I–III. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996.
9.Tokarski, Ryszard. „Nazwa barwy i jej użycia prototypowe”. W: Opisać słowa, red. Andrzej Markowski, 202–221. Warszawa: Wydawnictwo „Elipsa” 1992.
10.Tokarski, Ryszard. Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2004.
11.Zaręba, Alfred. Nazwy barw w dialektach i historii języka polskiego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1954.