Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / nr 24 2017

Year of publication:2017

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Mojżesz i Madianici: pamięć o historycznej tradycji, która wymagała teologicznej korekty?


(Moses and the Midianites: the memory of a historical tradition that required a theological correction?)
30 (11-40) Janusz Lemański More
2.

Chrystologiczny wymiar Iz 53,1–5


(Christological dimension of Isaiah 53,1–5)
14 (41-54) Małgorzata Piotrkowska-Dańkowska More
3.

Nadzieja wyrażona w lamentacji Psalmu 13 (12)


(Hope Expressed in Lamentation of Psalm 13 (12))
12 (55-66) Janusz Wilk More
4.

Konsekwencje współczesnego kryzysu idei Boga według Josepha Ratzingera/Benedykta XVI


(Joseph Ratzinger/Benedict XVI on the contemporary crisis of the idea of God and its consequences)
13 (69-81) Jarosław Babiński More
5.

Ewangeliczna wartość rodziny w Kościele i świecie według Synodów o Rodzinie


(The evangelical value of the family in the Church and in the world according to the Synods on the Family)
17 (83-99) Wiesław Jankowski More
6.

Wartość „dowodu z cudu” w procesie kanonizacyjnym


(“The proof of a miracle” value in a canonization process)
14 (101-114) Tomasz Karpeta More
7.

Rola aniołów w historii zbawienia w ujęciu św. Piotra Chryzologa


(The role of angels in the history of salvation according to Saint Peter Chrysologus)
11 (115-125) Bogusław Kochaniewicz More
8.

Nierozerwalność małżeństwa według św. Jana Pawła II na podstawie wybranych dokumentów


(The teaching of John Paul II on the indissolubility of marriage in some of his documents)
21 (127-147) Tomasz Mędrek More
9.

Der Tod nach Boethius in der Consolatio philosophiae


(Death according to Boethius in Consolatio philosophiae)
19 (149-167) Paweł Mielnik More
10.

Chrystus w nexus mysteriorum


(Christ in the nexus mysteriorum)
13 (169-181) Sławomir Zatwardnicki More
11.

Rola świeckich w przygotowaniu kandydatów do sakramentu bierzmowania


(The role of laity in the preparation of candidates for the sacrament of confirmation)
13 (185-197) Mirosław Gogolik More
12.

Wyzwania dla współczesnej praktyki przygotowania do bierzmowania na przykładzie doświadczeń Polski i Niemiec


(Challenges faced by contemporary preparation for confirmation on the example of Polish and German experience)
16 (199-214) Robert Kaczmarek More
13.

„Młodzi na progu” – propozycja kerygmatyczno-mistagogicznego przygotowania do sakramentu bierzmowania


(“Youth on the threshold” – a proposition of kerygmatic-mystagogic preparation for the sacrament of confirmation)
16 (215-230) Jan Kochel More
14.

Bierzmowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie


(The sacrament of confirmation for persons with intellectual disability)
12 (231-242) Dariusz Kurzydło More
15.

(Nie)zdolność gimnazjalistów do owocnego przyjęcia bierzmowania


(The (in)ability of junior high school students for a fruitful reception of confirmation)
13 (243-255) Janusz Mastalski More
16.

Bierzmowanie – sakramentem dojrzałości czy sakramentem kształtowania dojrzałości?


(Confirmation – a sacrament of maturity or a sacrament of emerging maturity?)
8 (257-264) Kazimierz Misiaszek More
17.

Bierzmowanie jako sakrament misji


(Confirmation as a misionary sacrament)
24 (265-288) Piotr Tomasik More
18.

Bierzmowanie versus rytuały przejścia


(Confirmation versus the rites of passage)
10 (289-298) Anna Walulik More
19.

Ludobójstwo w Ponarach – obraz zbrodni w świetle relacji Kazimierza Sakowicza i Heleny Pasierbskiej cz. 2


(Genocide in Ponary – the picture of the crime from the account of Kazimierz Sakowicz and Helena Pasierbski / part 2)
19 (301-319) Joanna Janusiak More
20.

Sprawozdanie z konferencji naukowej Miłosierdzie a sprawiedliwość, Koszalin, 19 listopada 2016 roku


(The report on the work of the conference Mercy and Justice, Koszalin, November 19, 2016)
5 (323-327) Edward Sienkiewicz More
21.

Sprawozdanie z 12. Zjazdu Teologów Fundamentalnych 1050-lecie Chrztu Polski. Teologia fundamentalna na straży tożsamości chrześcijańskiej, WSD Koszalin, 22–23 września 2016 roku


(The report of the 12th Congress of Theologians Fundamental 1050 anniversary of Polish Christianity. Fundamental Theology on guard Christian identity, WSD Koszalin, September 22–23, 2016)
6 (329-334) Wojciech Wójtowicz More