Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm.2017.30-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / Vol. 30 2017
ZBROJENIA MORSKIE ROSJI W OKRESIE POCUSZIMSKIM (1905–1914)
(RUSSIA’S NAVAL ARMAMENTS AFTER THE BATTLE OF TSUSHIMA (1905–1914))

Authors: Marek Herma
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Keywords: Russian Imperial Navy Russian Navy Russia
Year of publication:2017
Page range:14 (69-82)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article presents the stages of the expansion of the Russian navy in the years 1905–1914. In accordance with the analysis of the documents deposited in the Russian archives, the author formulated a thesis statement that the development of the Russian armaments industry speeded up in 1909, i.e. after the realisation of ‘The Small Programme’ of the navy’s expansion. The fact that the ‘The Small Programme’ came into force constituted in the conceptions of admiralty a prelude to pursue “The Act on the Tsarist Russian Navy’ (‘The Great Programme’). The armaments programme was to be realised in the years 1911–1913, in stages, to prevent the Duma from rejecting the act due to the enormous costs of the construction of the oceanic fleet. After the Battle of Tsushima, the parliament adopted a resolution on granting credits for the implementation of two programmes which constituted an integral part of ‘The Great Programme’ of the Russian navy’s expansion. Their realization was to considerably strengthen the battle potential of the Baltic and Black See Fleet. However, these plans were thwarted by the outbreak of the First World War, which slowed down the construction of man y naval vessels.
Download file

Article file

Bibliography

1.Archiwalia
2.Rossijskij Gosudarstwiennyj Archiw Wojenno-Morskogo Fłota, St. Petersburg:
3.f. 418 (Morskoj Gienieralnyj Sztab), op. 1, d. 1243;
4.f. 898 (A.N. Szczegłow), op. 1, d. 20;
5.f. 1529 (Istoriczeskij Otdieł Gławnogo Morskogo Sztaba), op. 2, d. 153.
6.Zbiory Centralnoj Wojenno-Morskoj Biblioteki w St. Petersburgu:
7.Liga Obnowlenija Fłota. Obszczenarodnoje russkoje obszczestwo. St. Pietierburg 1910;
8.Raboty oficerow Morskogo Gienieralnogo Sztaba, t. I: 1905–1907. St. Pietierburg [b.d.w.];
9.Zakon ob Impieratorskom Rossijskom Fłotie i Programma usilennago sudostrojenija. St. Pietierburg 1911.
10.Dokumenty opublikowane
11.Prawo międzynarodowe i historia dyplomatyczna. Wybór dokumentów, t. I, wstęp i oprac. Ludwik Gelberg. Warszawa: PWN, 1954.
12.Pamiętniki
13.Grigorowicz, Iwan K. Wospominanija bywszego morskogo ministra, wstęp i opr. Igor F. Cwietkow. Kronsztadt–Moskwa, 2005.
14.Opracowania
15.Ajzenberg, Boris A., Witalij W. Kostriczenko. Driednouty Czernogo Moria. Noworossijsk, 1998.
16.Bascomb, Neal. Czerwony bunt. Jedenaście tragicznych dni na pokładzie pancernika „Potiomkin”. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2010.
17.Brusiłow, Lew. Wsiepoddanniejszyj dokład Morskogo Gienieralnogo Sztaba o sostojanii, wozsozdanii i rieorganizacyi fłota. W: Raboty oficerow Morskogo Gienieralnogo Sztaba, t. I: 1905–1907. Sankt Pietierburg [b.d.w.], 3–4.
18.Conway’s All The World’s Fighting Ships 1860–1905. London: Conway Maritime Press, 1979.
19.Cwietkow, Igor F. Liniejnyje korabli tipa „Siewastopol” (1907–1914 gg.), cz. I. St. Pietierburg, 2005.
20.Dyskant, Józef W. Cuszima 1905. Warszawa: Wydawnictwo MON, 1989.
21.Gołowkow, Giennadij. Bunt po russki: pałaczi i żertwy. Rendez-vous s rewolucyjej 1905–1907 gg. Moskwa: Dietiektiw Press, 2005.
22.Herma, Marek. Rosyjska flota wojenna na Bałtyku w latach 1905–1917. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010.
23.Istorija otieczestwiennogo sudostrojenija, t. III: Sudostrojenije w pierwoj czetwierti XX w. (1906–1925), red. Igor F. Cwietkow. St. Pietierburg, 1995.
24.Klimczyk, Tadeusz. Historia pancernika. Warszawa: Lampart, 1994.
25.Kozłow, Denis Ju. „Strannaja wojna” w Czernom Morie (awgust – oktiabr’ 1914 goda). Moskwa: Kwadriga, 2009.
26.Massie, Robert K. Dreadnought. Brytania, Niemcy i nadejście Wielkiej Wojny, t. I–II. Gdańsk: Oficyna Wydawnicza Finna, 2004.
27.Olender, Piotr. Wojna rosyjsko-japońska 1904–1905. Działania na morzu. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2010.
28.Pokrowski, S.A. Wnieszniaja torgowla i wnieszniaja torgowaja politika Rossii, Moskwa, 1947.
29.Smirnow, Igor. Russkije wojennyje moriaki na Tichom Okieanie. Sankt Pietierburg, Nika, 2011.
30.Winogradow, Siergiej Je. Liniejnyj korabl „Impieratrica Marija”. Sankt Pietierburg, 2002.
31.Winogradow, Siergiej Je. Poslednije ispołiny Rossijskogo Impieratorskogo Fłota. Liniejnyje korabli z 16” artillerijej w programmach razwitija fłota 1914–1917 gg. Sankt Pietierburg, 1999.