Współczesne Finanse

Teoria i Praktyka

ISSN: 2544-199X    OAI    DOI: 10.18276/wf.2016.1-11
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1 (1) 2016
Świadomość studentów w zakresie ubezpieczeń społecznych a skłonność do oszczędzania na cele emerytalne – analiza badania ankietowego

Authors: Michalina Zawadzka

Joanna Christiani
Keywords: ubezpieczenia społeczne emerytura świadomość ubezpieczeniowa
Year of publication:2016
Page range:11 (111-121)
Klasyfikacja JEL: J26 G22 I22
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Cel – zaprezentowanie oraz dokonanie analizy wyników badania, które miało wskazać czy studenci, w dobie niestabilności systemu emerytalnego, myślą o swojej przyszłej emeryturze oraz czy podejmują jakiekolwiek działania, by zabezpieczyć własną przyszłość. Uzyskane odpowiedzi miały również potwierdzić postawioną hipotezę, że studenci wykazują niską skłonność do oszczędzania na rzecz przyszłej emerytury, czego jednym z powodów może być niezadawalający poziom świadomości w zakresie ubezpieczeń społecznych. Metodyka badania – badanie przeprowadzono metodą ankiety bezpośredniej wśród grupy studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wynik – ostatecznie pozyskane dane nie napawają optymizmem, a wręcz skłaniają do refleksji, w jakim stopniu obojętność młodego człowieka na kwestie emerytury wpłynie na przyszłość całego społeczeństwa. Respondenci, pomimo tego, że studiują kierunki ekonomiczne, wykazują minimalne zainteresowanie zabezpieczeniem okresu swojej starości. Potwierdza to postawioną wcześniej hipotezę. Wartość – emerytura jest jednym z bardziej kontrowersyjnych tematów, który dotyczy całego społeczeństwa. Obecna niestabilność systemu emerytalnego w Polsce jest źródłem niepewności wielu Polaków, dlatego analiza postaw młodego człowieka pozwala nie tylko zrozumieć jego nastawienie do kwestii emerytalnych, ale także przewidzieć przyszłe zachowania, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie systemu emerytalnego całego państwa.
Download file

Article file