Search

Result: Found records: 58.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Działalność społeczna w III sektorze na przykładzie szczecińskiego stowarzyszenia Równość na Fali
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2015 2015 Go to
2. Czynniki determinujące wartość produkcji roślinnej gospodarstw rolnych w regionie Pomorza środkowego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
3. Czynniki determinujące przeżywalność nowo powstałych przedsiębiorstw w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
4. Związki partnerskie mniejszości seksualnych w programach polskich partii politycznych
(Acta Politica Polonica)
1/2016 (35) 2016 Go to
5. Przeżywalność nowo powstałych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2003–2014
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
6. Uchylanie się od opodatkowania podatkiem od towarów i usług - identyfikacja przyczyn zjawiska w Polsce oraz określenie skutków jego występowania
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
7. Uzurpacja Zbigniewa i rola rytuałów w „Królewskich synach” Józefa Ignacego Kraszewskiego i „Kronice polskiej” Galla Anonima
(Meluzyna)
nr 1 (6) 2017 2017 Go to
8. Znaczenie barier popytowych i podażowych w działalności nowo powstałych przedsiębiorstw w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
9. Ocena aktywności inwestycyjnej w przedsiębiorstwach rozpoczynających działalność gospodarczą w Polsce w latach 2004–2014
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
10. Świadomość studentów w zakresie ubezpieczeń społecznych a skłonność do oszczędzania na cele emerytalne – analiza badania ankietowego
(Współczesne Finanse)
nr 1 (1) 2016 2016 Go to
11. Aktywność inwestycyjna funduszy venture capital w finansowaniu start-upów w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Go to
12. Stopy zwrotu akcji małych i średnich spółek a wielkość funduszy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Go to
13. Financial obstacles for new enterprises: industry differences and the dynamic of changes
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Go to
14. Recent developments on the extreme right scene in Germany and the concept of waves of political extremism
(Acta Politica Polonica)
1/2019 (47) 2019 Go to
15. The evolution and practice of international administration on states and territories
(Acta Politica Polonica)
1/2019 (47) 2019 Go to
16. Rola prezydentów wielkich miast w perspektywie polityki ogólnopolskiej
(Acta Politica Polonica)
1/2019 (47) 2019 Go to
17. Wyzwania dyplomacji publicznej w epoce ponowoczesnej. Wybrane problemy
(Acta Politica Polonica)
1/2019 (47) 2019 Go to
18. Agenda Miejska Unii Europejskiej. W poszukiwaniu miejsca dla władz miejskich w europejskiej policy-making
(Acta Politica Polonica)
1/2019 (47) 2019 Go to
19. Potrzeby edukacji dla bezpieczeństwa społeczności lokalnej – aspekt aksjologiczny, psychologiczny oraz wybrane akty normatywne
(Acta Politica Polonica)
1/2019 (47) 2019 Go to
20. Kryteria dyskursu publicznego w perspektywie korelacji między radykalizmem a poprawnością polityczną
(Acta Politica Polonica)
1/2019 (47) 2019 Go to
21. Informatyczne wspomaganie oceny bezpieczeństwa terenu
(Acta Politica Polonica)
1/2019 (47) 2019 Go to
22. Rosyjska doktryna eurazjatycka
(Acta Politica Polonica)
1/2019 (47) 2019 Go to
23. Stanowisko rządu polskiego wobec protestu środowiska nauczycielskiego dotyczącego zmian w systemie oświaty w Polsce w 2019 roku
(Acta Politica Polonica)
2/2019 (48) 2019 Go to
24. Zjawisko europeizacji w kontekście polityki bezpieczeństwa cybernetycznego Unii Europejskiej
(Acta Politica Polonica)
2/2019 (48) 2019 Go to
25. Konsulat honorowy w Szczecinie jako narzędzie włoskiej dyplomacji kulturalnej na terenie województwa zachodniopomorskiego
(Acta Politica Polonica)
2/2019 (48) 2019 Go to
26. „Zielone ludziki” w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej w drugiej dekadzie XXI wieku
(Acta Politica Polonica)
2/2019 (48) 2019 Go to
27. A Study of the De-Mining Process in the Former War Zones in Sri Lanka (2009–2015)
(Acta Politica Polonica)
2/2019 (48) 2019 Go to
28. Suprastaatliche Globalherrschaft
(Acta Politica Polonica)
2/2019 (48) 2019 Go to
29. Polityczne znaczenie procesu informacyjnego w wymiarze cybernetycznym
(Acta Politica Polonica)
2/2019 (48) 2019 Go to
30. Leo Varadkar jako premier Irlandii – pomiędzy przywództwem transakcyjnym i transformacyjnym
(Acta Politica Polonica)
2/2019 (48) 2019 Go to
31. Some praxeological remarks on the so-called “political correctness”, “group thinking” and related problems
(Acta Politica Polonica)
1/2020 (49) 2020 Go to
32. Polityka tożsamości i wychowanie do demokracji i tolerancji w europejskim modelu państwa prawa wobec wyzwań różnorodności aksjologicznej i kulturowej Europy XXI wieku
(Acta Politica Polonica)
1/2020 (49) 2020 Go to
33. Wybrane zadania samorządu gminnego w Polsce w zakresie ochrony środowiska w kontekście integracji europejskiej
(Acta Politica Polonica)
1/2020 (49) 2020 Go to
34. Odnowa wsi i rozwój obszarów wiejskich po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej na przykładzie gminy Ślesin, w województwie wielkopolskim
(Acta Politica Polonica)
1/2020 (49) 2020 Go to
35. Development, what does it really mean?
(Acta Politica Polonica)
1/2020 (49) 2020 Go to
36. Preventive diplomatic activities as a modified way of peaceful settlement of disputes at the beginning of the crisis in Yugoslavia
(Acta Politica Polonica)
1/2020 (49) 2020 Go to
37. Memory as a soft power: A case of Polish-Lithuanian dialogical memory
(Acta Politica Polonica)
2/2020 (50) 2020 Go to
38. Wpływ instytucji kulturalnych na społeczność muzułmańską i hiszpańską
(Acta Politica Polonica)
2/2020 (50) 2020 Go to
39. Inkluzywne nurty dojrzałej teologii politycznej Jürgena Moltmanna
(Acta Politica Polonica)
2/2020 (50) 2020 Go to
40. Europeizacja okołoakcesyjna Finlandii
(Acta Politica Polonica)
2/2020 (50) 2020 Go to
41. Pedagogika strachu i kary jako narzędzia katynizmu w procesie destrukcji życia społeczno-politycznego
(Acta Politica Polonica)
2/2020 (50) 2020 Go to
42. Rama interpretacyjna „pandemii COVID-19” a wybrane zasady propagandy politycznej – propozycja zestawienia zakresu użyteczności
(Acta Politica Polonica)
2/2020 (50) 2020 Go to
43. Celebrating school remembrance days “rebooted”
(Acta Politica Polonica)
2/2020 (50) 2020 Go to
44. Kurze Geschichte der deutschsprachigen PrimarschullehrerInnenbildung in Ungarn
(Acta Politica Polonica)
2/2020 (50) 2020 Go to
45. Ruch „Sardynek” we Włoszech
(Acta Politica Polonica)
2/2020 (50) 2020 Go to
46. Współczesne zagrożenia cybernetyczne na przykładzie zjawiska cyberwojny. Analiza teoretyczna
(Acta Politica Polonica)
1/2021 (51) 2021 Go to
47. Die Geschichte und Gegenwart einer ungarndeutschen Gemeinde
(Acta Politica Polonica)
1/2021 (51) 2021 Go to
48. Zagrożenia naturalne dla bezpieczeństwa ekologicznego w powiecie gryfińskim
(Acta Politica Polonica)
1/2021 (51) 2021 Go to
49. International organizations as sui generis subjects of international law
(Acta Politica Polonica)
1/2021 (51) 2021 Go to
50. Geneza sporu na linii PiS–PO w sprawie powstania kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną (lata 2005–2007)
(Acta Politica Polonica)
1/2021 (51) 2021 Go to
51. Der Volkskundeunterricht in den Schulen der ungarndeutschen Minderheit. Ergebnisse einer empirischen Forschung
(Acta Politica Polonica)
1/2021 (51) 2021 Go to
52. Strona tytułowa
(Acta Politica Polonica)
1/2021 (51) 2021 Go to
53. Spis treści
(Acta Politica Polonica)
1/2021 (51) 2021 Go to
54. Strona redakcyjna
(Acta Politica Polonica)
1/2021 (51) 2021 Go to
55. On Speech as the Political Faculty in the Anthropocene. The Sensualities of Voice and Taste Combined
(Analiza i Egzystencja)
58 (2022) 2022 Go to
56. Idea równości dla społeczności LGBT w kontekście praw człowieka
(Analiza i Egzystencja)
57 (2022) 2022 Go to
57. Zbigniew Ofiarski, Indywidualne konta emerytalne. Aspekty podatkowoprawne i organizacyjno-funkcjonalne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2020
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2021 (33) 2021 Go to
58. Libertarianism, Defense of Property, and Absolute Rights
(Analiza i Egzystencja)
61 (2023) 2023 Go to
Page