Acta Politica Polonica

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2019.48-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 2/2019 (48)
„Zielone ludziki” w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej w drugiej dekadzie XXI wieku
(„Little green men” in the foreign policy of the Russian Federation in the second decade of the 21st century)

Authors: Marlena Pokrzywińska
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Studiów Międzynarodowych
Keywords: Russia little green men the Wagner Group mercenaries
Year of publication:2019
Page range:9 (45-53)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The purpose of this article is to analyze the role of “little green men” in the Russian foreign policy in the light of legal norms regulating use of mercenaries and paramilitary groups. The author examined the Kremlin’s motives to use illegal forces to achieve political goals from the perspective of the decision-making process. In addition, the institutional and legal method was helpful to understand the legal context of the involvement of unofficial forces in foreign policy. This article attempts to answer the following research questions: what is the role of “little green men” in the Russian foreign policy? What is the Kremlin’s official attitude towards the use of mercenaries and contractors? What are the reasons for engagement of unofficial forces outside Russia? It is worth noting that a trend of the commercialization of security and conflicts managed by intermediaries became visible at the beginning of the 21st century in the world. Not only Russia has decided on this type of service, because the USA, Great Britain or France delegate some of the tasks originally assigned to the armed forces to private entities. Signs of mercenary activity for the Russian Federation have been described on the examples of Ukraine, Venezuela, the Central African Republic and Syria.
Download file

Article file

Bibliography

1.Andrejewa, K., Iliasz, I. (2018). Jak najemnicy Wagnera wyrabiali na Białorusi dokumenty. Śledztwo Biełsatu. Pobra- ne z: https://belsat.eu/pl/news/jak-najemnicy-wagnera-wyrabiali-na-bialorusi-dokumenty-sledztwo-bielsatu/ (30.08.2019).
2.Beyani, C., Lilly, D. (2001). Regulating private military companies – options for the UK Government. International
3.Alert, August, 1–39.
4.Bingham, J. (2018). Private companies engage in Russia’s non-linear warfare. Pobrane z: https://www.janes.com/ima- ges/assets/018/78018/Private_companies_engage_in_Russias_non-linear_warfare.pdf (19.08.2019).
5.Bryjka, F. (2016). Rosyjska wojna zastępcza w Donbasie. Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem, 1 (6), 201–217.
6.Convention for the elimination of mercenarism in Africa, 3 July 1977. Pobrane z: https://www.icrc.org/ihl/ INTRO/485?OpenDocument (17.08.2019).
7.The Criminal Code of the Russian Federation No. 63-Fz of June 13, 1996. Pobrane z: https://www.wipo.int/edocs/
8.lexdocs/laws/en/ru/ru080en.pdf (17.08.2019).
9.Czaputowicz, J. (2012). Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
10.PWN.
11.Giglio, M. (2019). Inside the shadow war fought by Russian mercenaries. Pobrane z: https://www.buzzfeednews.com/
12.article/mikegiglio/inside-wagner-mercenaries-russia-ukraine-syria-prighozhin (20.08.2019).
13.Global Security (2019). Wagner Group. Pobrane z https://www.globalsecurity.org/intell/world/russia/vagner.htm
14.(24.08.2019).
15.Gostev, A. (2016). Russia’s paramilitary mercenaries emerge from the shadows. Pobrane z: https://www.rferl.org/a/
16.russia-paramilitary-mercenaries-emerge-from-the-shadows-syria-ukraine/28180321.html (22.08.2019).
17.International convention against the recruitment, use, financing and training of mercenaries, 4 December 1989. Pobrane z: http://www.un.org/documents/ga/res/44/a44r034.htm (19.08.2019).
18.Konstytucja Federacji Rosyjskiej, 12 grudnia 1993. Pobrane z: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/rosja.html
19.(20.08.2019).
20.Kozub-Karkut, M. (2014). Realizm neoklasyczny – główne założenia i możliwości. W: E. Haliżak, J. Czaputowicz (red.), Teoria realizmu w nauce o stosunkach międzynarodowych. Założenia i zastosowania badawcze (s. 43–54). Warszawa: Wydawnictwo Rambler.
21.Lilly, D. (2000). The privatization of security and peacebuilding: a framework for action. International Alert, Septem-
22.ber, 1–36.
23.Mazur, P. (2018). Wagnerowcy w Syrii – wykorzystanie PMC przez Rosję w konflikcie syryjskim. Annales Universitatis
24.Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate, 8, 9–23.
25.I Protokół dodatkowy do konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych, 8 czerwca 1977 r. Dz. U. 1992, nr 41, poz. 175, załącznik.
26.Rybczyński, A. (2018). Najemnicy w pałacu kanibala. Po co Putinowi serce Afryki? Pobrane z: https://www.tvp. info/38373543/swiat/najemnicy-w-palacu-kanibala-po-co-putinowi-serce-afryki/ (3.09.2019).
27.Skoneczny, Ł. (2015). Wojna hybrydowa – wyzwania przyszłości? Wybrane zagadnienia. Pobrane z: http://www. abw.gov.pl/pl/pbw/publikacje/przeglad-bezpieczenstwa-4/1213,Przeglad-Bezpieczenstwa-Wewnetrznego- WYDANIE-SPECJALNE.html (23.08.2019).
28.Sukhankin, S. (2019). Are Russian mercenaries ready to defend Venezuela’s Maduro? Pobrane z: https://jamestown. org/program/are-russian-mercenaries-ready-to-defend-venezuelas-maduro/ (28.08.2019).
29.Vassylenko, V. (2014). The 2014 war: an endeavor for a comprehensive analysis. Pobrane z http://www.uaba.org/page-
30.839619/3168090 (7.08.2019).