Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.43-17
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 2 (43) 2016
Przeżywalność nowo powstałych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2003–2014
(Survival of Start-Up in Poland in the Years 2003–2014)

Authors: Danuta Zawadzka
Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych

Agnieszka Kurdyś-Kujawska
Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych
Keywords: enterprise establishment start-up survival rate the sources of financing start-up phase of enterprise establishment
Data publikacji całości:2016
Page range:14 (205-218)
Klasyfikacja JEL: O16
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the study is to characterize the start-up survival rate in Poland in the years 2003-2014 with particular regard to the sources of financing start-up phase of enterprise establishment. Empirical studies were based on Central Statistical Office data published in the study Creation and operation conditions, development prospects of Polis enterprises. We analyzed the number and survival rate of established enterprises, the structure of established and active enterprises by way of creation and selected groupings, and by sources of financing the undertaken activity. The results confirm that the survival rate of start-ups is increasing. The main source of financing undertaken business is equity. The use of external sources of financing have a little relevance in the financing structure of established enterprises.
Download file

Article file

Bibliography

1.Acs, Z.J., Armington, C., Zhang, T. (2007). The determinants of new-firm survival across regional economies: The role of human capital stock and knowledge spillover. Papers in Regional Science, 86 (3), 367–392.
2.Bielawska, A. (2005), Finansowanie procesu powstawania oraz rozwoju mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw. W: T. Łuczka (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa, szkice o współczesnej przedsiębiorczości (62–75). Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
3.Brown, J.P., Lambert, D.M., R.J.G.M. Florax (2013). The Birth, Death, and Persistence of Firms: Creative Destruction and the Spatial Distribution of U.S. Manufacturing Establishments, 2000–2006. Economic Geography, 89 (3), 203–226.
4.Dunne, T., Roberts, M. J., Samuelson, L. (1988). Patterns of firm entry and exit in U.S. manufacturing industries. RAND Journal of Economics, 19, 495–515.
5.Gartner, W.B. (1985). A Conceptual Framework for Describing the Phenomenon of New Venture Creation. Academy of Management Review, 10 (4), 698–702.
6.Huyghebaert, N, Gaeremynck, A., Roodhooft, F., Van de Gucht, L.M. (2000). New Firm Survival, The Effects of Start-up Characteristics. Journal of Business Finance & Accounting, 27 (5) & (6), 627–651.
7.Matejun, M. (2011). Faza startowa jako strategiczny etap rozwoju przedsiębiorstwa. W: S. Lachiewicz, M. Matejun (red.), Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw (61–84). Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer SA.
8.Mikołajczak, B. (2007). Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej. Warszawa: Diffin.
9.Philips, B.D., Kirchhoff, B.A. (1989). Formation, Growth and Survival; Small Firm Dynamics in the U.S. Economy. Small Business Economics, 1, 65–74.
10.Schumpeter, J.A. (2009). Kapitalizm, socjalizm, demokracja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Wasilczuk, J. (2005). Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw. Aspekty teoretyczne i badania empiryczne. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.