Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 41 (2018)

Year of publication:2018
# Title Page range Authors Actions
*

Inne strony początkowe


(Other first pages)
4 (1-4) --- More
1.

Problem antecedencji fallibilizmu w poglądach Karneadesa


(The antecedents of fallibilism in the philosophy of Carneades)
20 (5-24) Dariusz Kubok More
2.

Metafizyczne doświadczenie niestałej Arche


(Metaphysical experience of the variable Arche)
18 (25-42) Piotr Sikora More
3.

O odpowiedzialności materialnej u Arystotelesa


(About material responsibility in Aristotle)
15 (43-57) Maciej Smolak More
4.

Etyka troski jako camera obscura współczesnej filozofii polityki. O znaczeniu tego, co zakryte


(Ethics of care as a camera obscura of political philosophy nowadays. The meaning of the unveiled)
20 (59-78) Katarzyna Szymala More
5.

Podmiot zanikający – kwestia podmiotowości w psychoanalizie Jacques’a Lacana


(Disappearing subject - subjectivity in Jacques Lacan’s psychoanalysis)
21 (79-99) Grzegorz Michalik More
6.

Inspiracje filozofią Sartre’a. Recenzja książki Sartre. L’Être et le néant. Nouvelles lectures, red. Jean-Marc Mouillie, Jean-Philippe Narboux, Paris: Les Belles Lettres, 2015


(Inspiracje filozofią Sartre’a. Review of book Sartre. L’Être et le néant. Nouvelles lectures, ed. Jean-Marc Mouillie, Jean-Philippe Narboux, Paris: Les Belles Lettres, 2015)
7 (101-107) Marta Chojnacka More