Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 43 (2018)

Year of publication:2018
# Title Page range Authors Actions
*

Inne strony początkowe


(Other first pages)
4 (1-4) --- More
1.

On the notion of well-being

18 (5-22) Katarzyna Lazari-Radek More
2.

Bóg pokutujący: o zbędności teodycei (Atoning God – on the Uselessness of Theodicy)


(ATONING GOD – ON THE USELESSNESS OF THEODICY)
20 (23-42) Ireneusz Ziemiński More
3.

Pojęcie nieśmiertelności w filozofii Johna Harrisa (The notion of immortality in John Harris's philosophy)


(THE NOTION OF IMMORTALITY IN JOHN HARRIS'S PHILOSOPHY)
22 (43-64) Bartosz Pokorski More
4.

Przezwyciężanie strachu przed śmiercią w zenie - argumentacja Daisetza Teitaro Suzukiego i dyskusja nad nią (The Overcoming of the Fear of Death in Zen - the Argumentation of Daisetz Teitaro Suzuki and its Discussion)


(The Overcoming of the Fear of Death in Zen - the Argumentation of Daisetz Teitaro Suzuki and its Discussion)
17 (65-81) Mariusz Rucki More
5.

Fregowska kategoria Bedeutung (Frege's Notion of Bedeutung)


(Frege's Notion of Bedeutung)
20 (83-102) Krystian Bogucki More