Acta Iuris Stetinensis

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / 2/2015 (10)

Year of publication:2015

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Przesłanki powództwa o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 sierpnia 2013 r. (I ACa358/13)


(STATUTORY CONDITIONS OF AN ACTION TO REPEAL A RESOLUTION OF THE LIMITED LIABILITY COMPANY’S SHAREHOLDERS – A GLOSSARY OF SZCZECIN’S COURT OF APPEAL SENTENCE PASSED ON THE 14TH OF AUGUST 2013 (I ACA 358/13))
9 (5-13) Katarzyna Malinowska-Woźniak More
2.

Przedmiot czynności wykonawczej przestępstwa z art. 151 Kodeksu karnego


(SUBJECT OF THE CRIME’S EXECUTIVE ACTION FROM ART. 151 P.C)
15 (15-29) Konrad Burdziak More
3.

Fundacja Europejska (Fundatio Europea) w świetle projektu Komisji Europejskiej dotyczącego jej statusu – wybrane zagadnienia


(THE EU COMMISSION’S APPROACH TO THE EUROPEAN FOUNDATION (FUNDATIO EUROPEA) IN ITS STATUTE PROPOSAL – SELECTED ASPECTS)
15 (31-45) Małgorzata W. Greßler More
4.

Zastosowanie tymczasowego aresztowania jako efekt rozpoznania zażalenia na jego niezastosowanie


(THE USE OF TEMPORARY DETENTION AS A RESULT OF RECOGNITION FOR ITS FAILURE TO APPEAL)
14 (47-60) Mariusz Nawrocki More
5.

Argument ze strachu – Roberta Nozicka uzasadnienie odpowiedzialności karnej


(THE ARGUMENT OF FEAR – ROBERT NOZICK’S LIBERTARIAN CONCEPT OF THE JUSTIFICATION OF CRIMINAL RESPONSIBILITY. THE PURE RETRIBUTIVE CONCEPT OF PUNISHMENT)
18 (61-78) Michał Peno More
6.

Sposób określenia wartości rynkowej w podatku od czynności cywilnoprawnych


(MANNER OF DETERMINING THE MARKET VALUE IN THE TAX ON CIVIL LAW TRANSLOCATION)
13 (79-91) Rafał Bernat More
7.

Weryfikacja uchwał organów kolegialnych szkół wyższych


(VERIFICATION OF RESOLUTIONS ISSUED BY UNIVERSITY COLLEGIAL BODIES)
15 (93-107) Jan Dytko More