Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2019.27-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2019 (27)
Religious instruction in Polish public schools in light of universal and European standards

Autorzy: Michał Kasiński ORCID
State College of Applied Sciences in Skierniewice, University of Lodz
Słowa kluczowe: religious education public education freedom of conscience and religion ideological neutrality of public authorities UN Human Rights Committee European Court of Human Rights
Rok wydania:2019
Liczba stron:20 (81-100)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 239

Abstrakt

The study is devoted to the analysis of legal regulations at a national level (Poland), the jurisprudence (case-law) of the Constitutional Tribunal and the practices of central and local government in matters related to public education, as perceived from the point of view of universal and European standards protecting freedom of conscience and religion. The author justifies the claim that the standards set by the Polish Constitutional Tribunal in this field are fundamentally different from the standards established in the case-law of the UN Human Rights Committee and the European Court of Human Rights. This leads to tolerance of repeated violation of the principle of ideological impartiality of public authorities. The principle, declared in Article 25 (2) of the Constitution of the Republic of Poland,1 is violated both by state-level legislation pertaining to the sphere of religion, and by biased practices of educational administration. What is particularly abnormal is the inertia of public authorities that are obliged to supervise religious education and/or instruction, and their indifference to the unlawful activities of the entity interested in ideological domination over the education sector. The author expresses the conviction that a fundamental change of the approach of the Polish legislator should take place, especially as regards the role and tasks of state entities in protecting freedom of conscience and religion in the educational activities of public schools. This would guarantee the philosophical and religious neutrality of education in state schools.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brzozowski W., Bezstronność światopoglądowa władz publicznych w Konstytucji RP, Warsaw 2011.
2.Brzozowski W., Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2009 r., U 10/07, “Przegląd Sejmowy” 2010, No. 4.
3.Florczak-Wątor M., Art.53 [Wolność sumienia i wyznania], in: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz, ed. P. Tuleja, Warsaw 2019.
4.Góralski W., Pieńdyk A., Zasada niezależności i autonomii państwa i Kościoła w konkordacie polskim z 1993 r., Warsaw 2007.
5.Kasiński M., Ochrona wolności sumienia i wyznania, in: Prawo administracyjne materialne, ed. Z. Duniewska et al., Warsaw 2019.
6.Mezglewski A., Nauczanie religii w publicznych przedszkolach i szkołach, in: A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warsaw 2011.
7.Nowicki M.A., Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warsaw 2017.
8.Pietrzak M., Państwo laickie, “Przegląd Humanistyczny” 1990, No. 8–9, reprint: M. Pietrzak, Demokratyczne, świeckie państwo prawne, Warsaw 1999.
9.Sobczak W., Wolność myśli, sumienia i religii. Poszukiwanie standardu europejskiego, Toruń 2013.
10.Wieruszewski R., Nauczanie religii w szkołach publicznych oraz finansowanie szkół religijnych w świetle orzecznictwa Komitetu Praw Człowieka ONZ, in: Prawne granice wolności sumienia i wyznania, eds. R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski, L. Kondratiewa-Bryzik, Warsaw 2012.
11.Zieliński T., Zakaz indoktrynacji światopoglądowej w szkolnictwie według wyroku Lautsi przeciwko Włochom, in: Prawne granice wolności sumienia i wyznania, eds. R. Wieruszewski, M. = Wyrzykowski, L. Kondratiewa-Bryzik, Warsaw 2012.
12.Council of Europe, European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as amended by Protocols Nos. 11 and 14, 4 November 1950, ETS 5.
13.European Union, Charter of Fundamental Rights of the European Union, OJ C 326, 26.10.2012.
14.Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), Conference on Security and Co-operation in Europe (CSCE): Final Act of Helsinki, 1 August 1975.
15.UN General Assembly, International Covenant on Civil and Political Rights, 16 December 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 999.
16.UN General Assembly, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 16 December 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 993.
17.Act of 17 May 1989 on guarantees of freedom of conscience and belief, Dz.U. (Journal of Laws) of 2017, item 1153.
18.Act of 17 May 1989 on the relations of the State and the Catholic Church in the Republic of Poland, Dz.U. (Journal of Laws) of 2018, item 380 as amended.
19.Act of 20 November 1989 on ratifying the UN Convention on the Rights of the Child, Dz.U. (Journal of Laws) of 1991, No. 120, item 526 as amended.
20.Act of 7 September 1991 on the education system, Dz.U. (Journal of Laws) of 2019, item 1481 as amended.
21.Act of 28 July 1993 Concordat between the Holy See and Poland, Dz.U. (Journal of Laws) of 1998, No. 51, item 318.
22.Act of 2 April 1997 Constitution of the Republic of Poland, Dz.U. (Journal of Laws) of 1997, No. 78, item 483 as amended.
23.Act of 10 June 2015 on specific conditions and grading, classifying and promotion schemes for students and course participants at public schools, Dz.U. (Journal of Laws) of 2019, item 372.
24.Constitutional Tribunal ruling of 2 December 2009, U 10/07, OTK-A 2009, No. 11, item 1630.
25.Directive of the Minister of National Education of 14 April 1992 on the conditions and ways of organizing religious education lessons in public schools and pre-school, Dz.U. (Journal of Laws) of 1992, No. 36, item 155 as amended.
26.Directive of the Minister of National Education of 13 July 2007 amending the directive on the conditions and the ways of assessment, classifying and promoting students and conducting tests and examinations in Public schools, Dz.U. (Journal of Laws) of 2007, No.130, item 906).
27.Regulation of the Ministry of Education of 14 April 1992 on conditions and ways of organizing religious education in public pre-schools and schools, Dz.U. (Journal of Laws) of 1992, No. 36, item 155.
28.Polish Commissioner for Human Rights, Speech to the Minister of National Education of 20/9/2018. Letter No. XI.5601.4.2016.JS.
29.Polish Commissioner for Human Rights, Statement of 15 November 2013, reference number RPO/601727/08/1/104122. www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl.
30.ECtHR, Angeleni v. Sweden, Application no. 1049/83, 3 December 1986.
31.ECtHR, Bernard v. Luxembourg, Application no. 17187/90, 8 September 1993.
32.ECtHR, C.J., J.J., E.J. v. Poland, Application no. 23380/94, 16 January 1996.
33.ECtHR, Folgero and Others v. Norway, Application no. 15472/02, the Grand Chamber, 29 June 2007.
34.ECtHR, Grzelak v. Poland, Application no. 7710/02, 22 November 2010.
35.ECtHR, Hasan and Eylem Zengin v. Turkey, Application no. 1448/04, 7 October 2007.
36.ECtHR, Hasan and Eylem Zengin v. Turkey, Application no. 1448, 9 January 2008.
37.ECtHR, Izzettin Dogan and Others v. Turkey, Application no. 62649/10, 26 April 2016.
38.ECtHR, Kjeldsen, Busk Madsen and Petersen v. Denmark, Application no. 5095/71; 5920/72; 5926/72, 7 December 1976.
39.ECtHR, Lautsi and others v. Italy, Application no. 30814/06, Grand Chamber, 18 March 2011.
40.ECtHR, Mansur Yalcin and Others v. Turkey, Application no. 21163/11, 16 September 2014.
41.Nauczanie religii w polskiej szkole, 10.01.2019. eKAI.pl. Accessed on: 28.11.2019, https://ekai.pl/nauczanie-religii-w-polskiej-szkole-2/.
42.Pacewicz, P., MEN: nauczanie religii kosztowało w 2018 roku 1,48 mld. OKO.press: katecheta zarabia średnio 4960 zł, Accessed on: 22.04.2019, https://oko.press/mennauczanie-religii-kosztowalo-w-2018-r-148-mld-oko-press-katecheta-zarabiasrednio-4960-zl.
43.Statement of the EPC: Religious education not is an optional subject. Classes can take place in the middle of the school day, 18.03.2019, Gazeta.pl.
44.Suchecka, J., Kuria straszy rodziców. Wypisałeś dziecko z religii? “To pisemna apostazja”, 9.09.2014, Wyborcza.pl. Accessed on: 26.11.2019, https://wyborcza. pl/1,75398,16614713,Kuria_straszy_rodzicow__Wypisales_dziecko_z_religii_.html.
45.Suchecka, J., Rodzice wciąż muszą walczyć o lekcje etyki „Zajęcia zaczynają się o 7.15”, 2.04.2018, Wyborcza.pl. Accessed on: 28.11.2019, https://wyborcza.pl/7,75398,23218690,rodzicewciaz-musza-walczyc-o-lekcje-etyki-zajeciazaczynaja.html.