Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2019 (27)

Rok wydania:2019
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

O odmiennym uregulowaniu wad oświadczeń woli zawarcia małżeństwa wobec ogólnej regulacji kodeksu cywilnego

17 (5-21) Małgorzata Balwicka-Szczyrba Więcej
2.

Ownership and Property in Communist Civil Codes of Czechoslovakia

16 (23-38) Petr Bělovský Więcej
3.

The Institute of Representation in the Civil Process of Russia: Trends and Development Prospects

13 (39-51) Natalya Andreevna Chudinovskaya Więcej
4.

Wpływ zmian polskiego prawa wyborczego w 2018 roku na proces przygotowania i przeprowadzania wyborów

28 (53-80) Tomasz Czapiewski, Rafał Miszczuk Więcej
5.

Religious instruction in Polish public schools in light of universal and European standards

20 (81-100) Michał Kasiński Więcej
6.

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza

16 (101-116) Ewa Koniuszewska Więcej
7.

Delegowanie członka rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do pełnienia funkcji w zarządzie

19 (117-135) Paweł Lewandowski, Więcej
8.

Zwrot nakładów z majątku wspólnego małżonków na nieruchomość stanowiącą majątek osobisty drugiego małżonka a ius retentionis – pytanie o celowość poszerzania katalogu wyjątków wymienionych w art. 461 § 2 k.c.

17 (137-153) Dominika Mróz-Krysta Więcej
9.

Charakter prawny uchwał organów spółek kapitałowych a ich zaskarżalność w świetle przepisów polskiego prawa

15 (155-169) Aleksandra Sikorska-Lewandowska Więcej
10.

Podział majątku wspólnego małżonków-wspólników spółki jawnej i z ograniczoną odpowiedzialnością

21 (171-191) Robert Słabuszewski Więcej
11.

Jedność prawa cywilnego a regulacja prawna spółek handlowych – zagadnienia wybrane

15 (193-207) Monika Tarska Więcej
12.

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 20 września 2018 roku, I KZP 5/18

12 (211-222) Adam Wróbel Więcej