Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2017.17-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2017 (17)
Charakter oraz sposób obliczania terminu określonego w art. 137 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Autorzy: Łukasz Pohl
Słowa kluczowe: sędzia polskiego Trybunału Konstytucyjnego polski Trybunał Konstytucyjny kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (49-58)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 456

Abstrakt

Artykuł dotyczy charakterystyki terminu zgłoszenia kandydata na sędziego polskiego Trybunału Konstytucyjnego
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Daszkiewicz W., Proces karny. Część ogólna, Poznań 1996.
2.Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Warszawa 2014.
3.Janowicz Z., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa–Poznań 1995.
4.Marszał K., Proces karny. Zagadnienia ogólne, Katowice 2013.
5.Nowikowski I., Terminy w kodeksie postępowania karnego, Lublin 1988.
6.Siedlecki W., Świeboda Z., Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2001.
7.Waltoś S., Hofmański P., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2013.