Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2018.21-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2018 (21)
Indywidualne właściwości desygnatu przedmiotu czynności wykonawczej jak o problem strony podmiotowej czynu zabronionego

Autorzy: Łukasz Pohl
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: przedmiot przestępstwa strona podmiotowa przestępstwa aberratio ictus vel iactus usiłowanie nieudolne
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:14 (113-126)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 1067

Abstrakt

Artykuł dotyczy charakterystyki przedmiotu przestępstwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ajdukiewicz K., Logika pragmatyczna, Warszawa 1965.
2.Andrejew I., Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1989.
3.Andrejew I., Ustawowe znamiona czynu. Typizacja i kwalifikacja przestępstw, Warszawa 1978.
4.Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2013.
5.Giezek J., Funkcja błędu co do ustawowych znamion w nowym kodeksie karnym, w: Rozważaniao prawie karnym. Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin Profesora Aleksandra Ratajczaka, red. A.J. Szwarc, Poznań 1999.
6.Kmita J., Wykłady z logiki i metodologii nauk, Warszawa 1973.
7.Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz Lex. Tom I. Komentarz do art. 1–116 k.k., red. A. Zoll, Warszawa 2012.
8.Marciszewski W., Zakres, w: Mała encyklopedia logiki, red. W Marciszewski, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970.
9.Patryas W., Elementy logiki dla prawników, Poznań 2002.
10.Patryas W., Uznawanie zdań, Warszawa–Poznań 1987.
11.Pohl Ł., Błąd co do okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego w polskim prawie karnym (zagadnienia ogólne), Poznań 2013.
12.Pohl Ł., On the Inapt Attempt Against the Resolution of the Polish Supreme Court of 19 January 2017, I KZP 16/16, „Prawo w Działaniu/Law in Action” 2017, nr 32.
13.Pohl Ł., Prawo karne. Wykład części ogólnej, Warszawa 2015.
14.Słupecki J., Borkowski L., Elementy logiki matematycznej i teorii mnogości, Warszawa 1984.
15.Stefański R., Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2008.
16.Świda W., Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 1966.
17.Wolter W., Prawo karne. Zarys wykładu systematycznego, Warszawa 1947.
18.Wolter W., Nauka o przestępstwie. Analiza prawnicza na podstawie przepisów części ogólnej kodeksu karnego z 1969 r., Warszawa 1973.
19.Ziembiński Z., Logika praktyczna, Warszawa 1963.