Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2018 (21)

Rok wydania:2018

Pliki opcjonalne

ais_1_2018_(21)_strona_glowna_i_redakcyjna.pdf Pobierz
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Subiektywne komponenty czynu a bezprawność i okoliczności ją wyłączające. Kilka uwag o przyjmowanych w piśmiennictwie karnistycznym płaszczyznach i metodach analizy subiektywnych elementów bezprawności

37 (7-43) Piotr Kardas Więcej
2.

Świadomość sprawcy czynu zabronionego jako ontyczna podstawa tzw. subiektywnego przypisania odpowiedzialności karnej

23 (45-67) Jacek Giezek Więcej
3.

Społeczno-wartościujący (normatywny) a deskryptywny charakter strony podmiotowej czynu zabronionego. Kompleksowe a (czysto) normatywne ujęcie winy (na przykładzie regulacji urojenia znamienia kontratypu i znowelizowanego ar t. 28 par . 1 KK z 1997 r.)

27 (69-95) Zbigniew Jędrzejewski Więcej
4.

Czynnik intelektualny jak o determinanta ludzkiego postępowania wyznaczająca winę

16 (97-112) Wojciech Patryas Więcej
5.

Indywidualne właściwości desygnatu przedmiotu czynności wykonawczej jak o problem strony podmiotowej czynu zabronionego

14 (113-126) Łukasz Pohl Więcej
6.

Kilka uwag na tema t istoty błędu (rozważania na tle polskiego prawa karnego)

14 (127-140) Konrad Burdziak Więcej
7.

Zasada określoności przepisów prawa karnego i strona podmiotowa a normy ostrożności (zagadnienia wybrane)

24 (141-164) Marcin Byczyk Więcej
8.

Niektóre problemy strony podmiotowej deliktu dyscyplinarnego

18 (165-182) Piotr Jóźwiak Więcej
9.

Strona podmiotowa a wina – wzajemne relacje

12 (183-194) Magdalena Kowalewska-Łukuć Więcej
10.

Błąd – ujęcie interdyscyplinarne

18 (195-212) Mariusz Nawrocki Więcej
11.

O (nie)istotności roli przebiegu przyczynowego w procesie obiektywnego i subiektywnego przypisywania sprawstwa skutkowego czynu zabronionego – uwagi na marginesie wyroku SA w Krakowie z dnia 1 marca 2016 roku, sygn. akt II AKa 202/15

34 (213-246) Szymon Tarapata Więcej
12.

O sposobach normowania i dekodowania treści zamiar u w perspektywie tzw. znamion normatywnych oraz okoliczności wyłączających bezprawność

27 (247-273) Piotr Zakrzewski Więcej
13.

Zwroty niedookreślone charakteryzujące stan zdrowia psychicznego oskarżonego a możliwość zastosowania obrony obligatoryjnej

23 (275-297) Małgorzata Żbikowska Więcej
14.

O chociażby nieumyślnym naruszeniu zasad bezpieczeństwa w ruchu z ar t. 177 § 1 k.k. w aspekcie struktur wypowiedzi dyrektywalnych prawa karnego

20 (299-318) Łukasz Buczek Więcej
15.

Ustalenie strony podmiotowej czynu zabronionego w przypadku sprawcy niepoczytalnego

15 (321-335) Marcin Galiński Więcej
16.

Wykorzystanie wariografu (poligrafu) w celu określenia strony podmiotowej sprawcy czynu zabronionego

11 (337-347) Bartosz Hancewicz Więcej