Search

Result: Found records: 18.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU WIELOKULTUROWYM
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Go to
2. Konfiguracja przestrzenna łańcuchów dostaw - uwarunkowania logistyczne i konkurencyjne
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
3. Innowacje a internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
4. Logistyka sieci dostaw w niemieckim przemyśle samochodowym
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
5. Uwarunkowania ekspansji polskich firm typu start-up na rynkach zagranicznych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Go to
6. Polska i Słowacja jako miejsca lokowania centrów usług wspólnych – analiza porównawcza
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/1 2017 2017 Go to
7. Współczesne uwarunkowania napływu kapitału zagranicznego w aspekcie rozwoju lokalnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
8. Kraje BRICS i Grupy Wyszehradzkiej w międzynarodowym handlu towarami wysokiej techniki – analiza porównawcza
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Go to
9. Przyczyny regionalnego zróżnicowania zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Go to
10. Foreign direct investment in Vietnam after ten years of WTO accession: trends and opportunities
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Go to
11. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – kryteria atrakcyjności inwestycyjnej w sektorze usług
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 130 2018 2018 Go to
12. Support measures for internationalization of European SMEs – a comparative analysis
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Go to
13. Znaczenie nieznanych liderów (Hidden Champions) dla gospodarki niemieckiej i możliwości ich wspierania w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Go to
14. Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Go to
15. Outsourcing usług logistycznych w niemieckim przemyśle samochodowym
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (2) 2018 2018 Go to
16. Kapitał społeczny rodziny jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw rodzinnych nad ich odpowiednikami nierodzinnymi
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Go to
17. Psychical distance in the internationalisation process of micro and small enterprises
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
18. Innovation and internationalization of companies: a theory and practise
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 56 2019 2019 Go to
Page