Search

Result: Found records: 12.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. OPTYMALIZACJA PROCESU DECYZYJNEGO DOTYCZĄCEGO KSZTAŁTOWANIA ZDOLNOŚCI RETENCYJNYCH ZLEWNI PRZY ZASTOSOWANIU METODY AHP
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
2. PROBLEMY SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA PROJEKTEM OUTSOURCINGU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
3. Kompetencje informatyczne w administracji publicznej - poważna bariera wdrażania programu zintegrowanej informatyzacji państwa
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Go to
4. Finansowanie hybrydowe w sektorze finansów publicznych w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Go to
5. Zarządzanie innowacyjnymi projektami w warunkach współczesnych zmian otoczenia
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
6. Kształtowanie struktur organizacyjnych w realizacji projektów partnerskich
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
7. The role of Integrated Territorial Investments in supporting the competitiveness of enterprises by the example of Bialystok Functional Area
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
8. Comparison of risk identification and assessment methods in projects
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
9. The scope of project management in service companies
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
10. PROJEKTY SZKOLENIOWE W SZCZECIŃSKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM – STUDIUM PRZYPADKU
(Europa Regionum)
t. 33 2017 2017 Go to
11. EWOLUCJA FINANSOWANIA SEKTORA KULTURY NA POZIOMIE REGIONALNYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
(Europa Regionum)
t. 33 2017 2017 Go to
12. Nowoczesne metody finansowania przedsięwzięć deweloperskich
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/1 2018 2018 Go to
Page