Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/2-02
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 48/2 2017
PROBLEMY SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA PROJEKTEM OUTSOURCINGU
(The implementation of outsourcing in the context of project management)

Authors: Katarzyna Grondys
Politechnika Częstochowska

Marta Kadłubek
Politechnika Częstochowska
Keywords: outsourcing management project planning project thinking
Year of publication:2017
Page range:12 (21-32)
Klasyfikacja JEL: M29 O22
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

One of projects, which increase their market value and competitiveness of fi rm, is outsourcing. Many outsourcing contacts end in failure, whose source is mainly vaguely specified needs and expectations of customers. Generally, many reasons for terminating the cooperation refer to the initial stage. This means that the preparation stage is the key determinant of success in the case of using outsourcing, therefore this stage requires most attention and efforts on both sides of the contract. In the paper, there is considered the implementation of the cooperation from the point of view of project management, paying particular attention to its initiation. In this context, there has been presented the tool supporting the decision on outsourcing, whose construction is based on most frequent mistakes previously made while concluding the contract as well as project management standards. The aim of the paper is to compare the guidelines for project management and the application of outsourcing.
Download file

Article file

Bibliography

1.Ahn L. 10 Rules of Highly Successful Project Management. Pobrane z: https://www.projectsmart.co.uk/10-rules- of-highly- successful-project-management.php (14.09.2016).
2.Barrett K., Misiaszek S. (2007). Suggestions for Effective Outsourcing. WPI, May.
3.Brzozowska, A., Starostka-Patyk, M. (2010). Determinants of Outsourcing Process. Freiberger Forschungshefte. D 238 Wirtschaftswissenschaften.
4.Budzyńska, K. (2014). Wpływ outsourcingu na konkurencyjność przedsiębiorstwa. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 16 (5).
5.Chou, S.W., Techatassanasoontorn, A.A., Hung, I.H. (2015). Understanding Commitment in Business Process Outsourcing Relationships. Information & Management, 52, 30–43.
6.Ciesielska, D., Radło, M. J. (red.) (2014). Outsourcing w praktyce. Warszawa: POLTEX.
7.Court, R. (2016). An Introduction to the PRINCE2 Project Methodology by Ruth Court from FTC Kaplan. Pobrane z: http://www.cimaglobal.com/Documents/ImportedDocuments/PRINCE2_P5_article.pdf, 2006 (17.09.2016).
8.Deloitte (2014). Deloitte’s 2014. Global Outsourcing and Insourcing Survey. Pobrane z: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/strategy/us-2014-global-outsourcing-insourcing-survey-report-123114.pdf (15.12.2016).
9.Duncan, W. (1996). A Guide to the Project Management Body of Knowledge. PMI Standards Committee.
10.Gunasekaran, A., Irani, Z., Choy, K., Filippi, L., Papadopoulos, T. (2015). Performance Measures and Metrics in Outsourcing Decisions: A Review for Research and Applications. International Journal of Production Economics, 161, 153–166.
11.Kisielnicki, J. (2011). Zarządzanie projektami. Ludzie – procedury – wyniki. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business.
12.Kurtyka, M., Roth, G.(2013). Zarządzanie zmianą. Od strategii do działania. Warszawa: CeDeWu.
13.Lemańska-Majdzik, A. (2003). Outsourcing jako przejaw przedsiębiorczości. W: Zbigniew Warzoch (red.), Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
14.Majchrzak, J. (2002), Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
15.Majetun, M. (2009). Kryteria wyboru dostawcy outsourcingowego. W: J. Rokita, W. Czakon, A. Samborski (red.), Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
16.Preus, A. (2012). Jakość a outsourcing procesów w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wiedza i Praktyka.
17.Project Management Methodology & Step-by-Step Guide to Managing Successful Projects. Pobrane z: https://www.chandleraz.gov/content/pm000pmmethodologygde.pdf (12.09.2016).
18.Raport Roczny 2015. Outsourcing Stars 2015. Pro Progressio Foundation. Pobrane z: http://www.proprogressio.pl/pl/fundacja/badania-i-raporty.html?nrstr=2 (15.12.2016).
19.Ruby, P.L., Daekwan K. (2010). Implications of Service Processes Outsourcing on Firm Value. Industrial Marketing Management, 39.
20.Świętoniowska, J. (2015). Podejście kontekstowe w zarządzaniu projektami. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 216.
21.Vitasek, K., Ledyard, M., Manrodt, K.(2011). Zaangażowany outsourcing. Pięć zasad, które zmienią oblicze outsourcingu. Warszawa: MT Biznes.
22.Wendt, R. (2010). Zarządzanie zmianą w polskiej fi rmie. Warszawa: Dom Wydawniczy Zacharek.
23.Wiatr, T. (2013). Zarządzanie przedsięwzięciami – wchłanianie wiedzy i doświadczeń. Konferencja „Project Management, Profesjonalizm”. Jelenia Góra: Stowarzyszenie Project Management Polska.