Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/2-36
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 52/2 2018
Kształtowanie struktur organizacyjnych w realizacji projektów partnerskich
(Shaping of organizational structures in partnership projects)

Authors: Agnieszka Goździewska-Nowicka
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Tomasz Janicki
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Urszula Słupska
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Wojciech Popławski
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Keywords: project management organizational structures cooperation
Year of publication:2018
Page range:12 (469-480)
Klasyfikacja JEL: D20 O22
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of this article was to identify and label directly the unobservable factors that induce organizations to enter into permanent relationships with other entities for the purpose of co-operation, most often manifested in the implementation of various types of projects. The first subsections show the essence of project organizational structures and partnership projects. The final part presents the results of the quantitative analysis of collected data within the electronic survey method.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bogdanienko, J. (2005). Zarys koncepcji, metod i problemów zarządzania. Toruń: TNOiK.
2.Bogdanienko, J. (2008). W pogoni za nowoczesnością. Wybrane aspekty tworzenia i wprowadzania zmian. Toruń: TNOiK.
3.Frame, J.D. (2001). Zarządzanie projektami w organizacjach. Warszawa: WIG-PRESS.
4.Godziszewski, B., Haffer, M., Stankiewicz, M.J., Sudoł, S. (2011). Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka. Warszawa: PWE.
5.Janicki, T. (2014). Kształtowanie struktur organizacyjnych w przedsiębiorstwach realizujących projekty innowacyjne w Polsce. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
6.Kerzner, H. (2009). Project Management. A System Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. New Jersey: John Wiley & Sons.
7.Pawlak, M. (2006). Zarządzanie projektami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.PMI (2013). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (Fifth edition). Pennsylvania.
9.Shenhar, A.J., Dvir, D. (2008). Nowe spojrzenie na zarządzanie projektami. Warszawa: APN Promise.
10.Stabryła, A. (red.) (2009). Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: C.H. Beck.
11.Trocki, M. (2014). Organizacja projektowa. Warszawa: PWE.
12.Trocki, M. (red.) (2012). Nowoczesne zarządzanie projektami. Warszawa: PWE.