European Journal of Service Management

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2451-2729    OAI    DOI: 10.18276/ejsm.2018.27/2-09
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / Vol. 27/2, 3/2018
The role of Integrated Territorial Investments in supporting the competitiveness of enterprises by the example of Bialystok Functional Area

Authors: Anna Busłowska
University of Bialystok, Faculty of Economics and Management

Kamil Waligóra
University of Bialystok, Faculty of Economics and Management
Keywords: integrated territorial investment urban functional area entrepreneurship economic growth
Data publikacji całości:2018-12-31
Page range:6 (73-78)
Klasyfikacja JEL: H77 O11 O21 O22 O38
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Integrated Territorial Investments (ITI) is a new support instrument dedicated to solving specific territorial problems of urban functional areas. About 6% of the allocation of the Regional Operational Program for Podlaskie Voivodship 2014–2020 is planned for realization of activities implemented in frame of ITI in the Białystok Functional Area (BFA). This support is for: strengthening the potential and competitiveness of the region’s economy, enhancing competences and qualifications, low carbon economy and improving social cohesion. In particular, the support for business development by increasing investment attractiveness is planned. Allocation of ITI for this purpose is ca. 13,7 mln EUR. The aim of the article is to assess the state of entrepreneurship development and the range of support for the competitiveness of enterprises in the BFA in frame of ITI instrument. It will be presented a case study of projects implementing in BFA in frame of ITI instrument to support enterprise development and research conducted by Bialystok Functional Area Association (BFAA). Case study will be preceded by an analysis of the competitiveness of the local entrepreneurship and analysis of theoretical issues.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bartosiewicz, B. (2016). Obszary funkcjonalne małych i średnich miast w Polsce – koncepcja badawcza. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 279, 234–244.
2.Grosse, T.G. (2002). Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego. Studia Regionalne i Lokalne, 1 (8), 25–48.
3.Kociuba, D. (2015). Miejskie obszary funkcjonalne – wyzwania planistyczne. Studia Miejskie, 18, 39–83.
4.Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 (2011). Monitor Polski poz. 252. Retrieved from: http://mr.bip.gov.pl/strategierozwoj-regionalny/17847_strategie.html (August 30, 2017).
5.Krajowa Polityka Miejska 2023 (2015). Ministerstwo Rozwoju. Retrieved from: https://www.mr.gov.pl/media/10252/Krajowa_Polityka_Miejska_20-10-2015.pdf.
6.Mierzyńska, D., Perło, D., Truskolaski, T. (2016). Monitorowanie strategiczne miejskich obszarów funkcjonalnych realizujących Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Polsce, Raport 1. Wskaźniki strategiczne na poziomie województw. Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Retrieved from: http://bof.org.pl/pl/dokumenty.
7.Umowa Partnerstwa. Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020 (2015). Ministerstwo Rozwoju. Retrieved from: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/14132/_Umowa__Partnerstwa_zmieniona_012016.pdf.
8.Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014–2020 (2016). Białostocki Obszar Funkcjonalny.
9.Szafranek, E. (2015). Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie budowy potencjału obszarów funkcjonalnych. Przykład Kędzierzyńsko-Kozielskiego subregionalnego obszaru funkcjonalnego. In: E. Sobczak, D. Głuszczuk, M. Obrębalski,Gospodarka (eds.), Gospodarka regionalna w teorii i praktyce (pp. 109–118). Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny.
10.Szafranek, E. (2017). Miejskie obszary funkcjonalne a kształtowanie spójności terytorialnej. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 467, 113–128.
11.Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce (2013). Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Retrieved from: https://rpo.slaskie.pl/dokument/zasady_realizacji_it_w_polsce.
12.Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (2018). Retrieved from: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasadydzialania-funduszy/zintegrowane-inwestycje-terytorialne (August 30, 2017).