Search

Result: Found records: 20.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Publiczne zasoby informacyjne w mediach społecznościowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
2. Zakony i instytuty życia konsekrowanego w dokumentach archiwów kościelnych diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Go to
3. Obszar parafii jako czynnik źródłotwórczy rejestracji metrykalnej w dekanacie Kazimierz na przełomie XVIII i XIX wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 2 2016 Go to
4. Ludność autochtoniczna województwa koszalińskiego w taśmotece Polskiego Radia Koszalin z lat 1957-1975. Przegląd zawartości taśm magnetycznych
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Go to
5. O potrzebie powołania do życia Centralnego Archiwum Stowarzyszenia Elektryków Polskich
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2016 2016 Go to
6. „Baczność! Przeczytać i zwrócić dla zniszczenia”. Porządki archiwum a korespondencja intymna Racheli Auerbach z czasu wojny i getta – pytania i problemy
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (8) 2017 2017 Go to
7. Ruch naturalny na Lubelszczyźnie w XVI–XIX wieku. Stan i perspektywy badawcze
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Go to
8. Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Strzyżowie z lat 1784–1918 – stan zachowania i możliwość odtworzenia ruchu naturalnego ludności
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Go to
9. Services provided by the National Archives in Paris (Pierreffite-sur-Seine) and the demands of XXI century
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
10. DIE DÄNISCHEN KÖNIGE ALS LEHNSHERREN DER HERZÖGE VON POMMERN (1325–1438)
(Studia Maritima)
Vol. 31 2018 2018 Go to
11. Materiały Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Koszalinie dotyczące kościelnych dziejów Piły
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 26 2019 2019 Go to
12. Archiwum procesu twórczego – podejście genetyczne w badaniach dzieł sztuki
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (13) 2019 2019 Go to
13. Parish Registers in the Archival Fonds of the State Archives in Szczecin
(Przeszłość Demograficzna Polski)
42, 2020 2020 Go to
14. Jak niemiecki Marienkirche stał się polską Katedrą Wniebowzięcia NMP w świetle akt z zasobu Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Go to
15. Auto/biografie (z) listów. Schulz – Ficowski – Kandziora
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (15) 2020 2020 Go to
16. Register Files of The State Enterprise and the Joint Stock Company “Żegluga Polska” in Gdynia as a Source in Research on the Polish Merchant Navy under the Second Polish Republic
(Studia Maritima)
Vol. 34 2021 2021 Go to
17. Źródła do dziejów Odry w Archiwum Państwowym w Szczecinie (do 1945 roku)
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 37 (66) 2022 2022 Go to
18. O zasobie zaginionego historycznego archiwum miasta Szczecina
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 37 (66) 2022 2022 Go to
19. Taśmy. O nagraniach spotkań z pisarzami w Muzeum Józefa Czechowicza
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (19) 2022 2022 Go to
20. Henryk Lesiński, archiwista, dyrektor Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Szczecinie
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 38 (67) 2023 2023 Go to
Page