Search

Result: Found records: 11.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Modelowanie zachowania agentów w wieloagentowych systemach symulacyjnych stosowanych w zarządzaniu
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Go to
2. Rola modeli biznesowych w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Go to
3. Wybrane aspekty zachowań konsumentów w kontekście zrownoważonej konsumpcji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/2 2015 2015 Go to
4. Internet jako źródło informacji na rynku nieruchomości
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
5. Wielokryterialna metoda wspomagania decyzji PVM w wyborze kraju lokalizacji działalności gospodarczej
(Studia Informatica Pomerania)
nr 39 2016 Go to
6. Wybór najlepszego projektu zgłoszonego w ramach BO z wykorzystaniem metody wielokryterialnego grupowego podejmowania decyzji AHP
(Studia Informatica Pomerania)
nr 42 2016 Go to
7. Wpływ sposobu normalizacji na wyniki klasyfikacji wariantów decyzyjnych uzyskanej za pomocą uogólnionej miary odległości
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/1 2017 2017 Go to
8. Role of Marketing Research in Acquiring Knowledge for Data-Driven Management
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (50) 2017 2017 Go to
9. Risk perception among small and medium entrepreneurs
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Go to
10. Znaczenie wiedzy finansowej gospodarstw domowych we współczesnej gospodarce
(Europa Regionum)
t. 34 2018 2018 Go to
11. Comparison of the TMAL and the TOPSIS methods in selection of locations in order-picking
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/1 2018 2018 Go to
Page