Search

Result: Found records: 13.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Struktura źródeł finansowania w zależności od celu finansowania w małych i średnich przedsiębiorstwach w świetle badań empirycznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
2. Źródła finansowania innowacji w polskich przedsiębiorstwach
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
3. Przeżywalność nowo powstałych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2003–2014
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
4. Różnice w źródłach finansowania pomiędzy mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami w świetle badań empirycznych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
5. Funkcja funduszy inwestycyjnych w finansowaniu rynku nieruchomości
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Go to
6. Źródła finansowania „zielonych inwestycji" mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubelskim
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
7. Efektywność strategii finansowania działalności spółdzielni mleczarskich
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
8. Opłaty za korzystanie ze środowiska jako źródło finansowania zadań ochronnych jednostek samorządu terytorialnego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
9. Przyczyny niepowodzeń funduszy inwestycyjnych zamkniętych nieruchomości w Polsce działających w latach 2004–2016 na przykładzie FIZ BPH Sektora Nieruchomości
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Go to
10. FUNDUSZE UNIJNE JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW I ICH WPŁYW NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY
(Europa Regionum)
t. 33 2017 2017 Go to
11. Wpływ finansowania zewnętrznego na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
12. Zwrotne instrumenty zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
13. Źródła finansowania start-upów w Niemczech
(Europa Regionum)
t. 37 2018 2018 Go to
Page