Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.54/3-10
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 54/3 2018
Przyczyny niepowodzeń funduszy inwestycyjnych zamkniętych nieruchomości w Polsce działających w latach 2004–2016 na przykładzie FIZ BPH Sektora Nieruchomości
(Causes of failures closed real estate investment founds in Poland in year 2004–2016 on the example of BPH FIZ real estate sector)

Authors: Michał Dudka
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: real estate market real estate funds real estate financing sources of financing incurring a loss
Data publikacji całości:2018
Page range:13 (145-157)
Klasyfikacja JEL: R30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Closed Real Estate Investment Funds in Poland were created as a source of reliable and safe investments. Unfortunately, due to unfavorable factors having a direct impact on profits plans have failed. Created in Most Closed Real Estate Investment Funds operating in the years 2004–2016 unfortunately showed losses. The reason was bad investment decisions, wrong assumptions and wrong predictions of fund managers. Reported losses in the years 2004–2016 have a negative impact on the creation of new, better-managed and properly secured Closed Real Estate Investment Funds.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bryx, M., Matkowski, R. (2001). Inwestycje w nieruchomości. Warszawa: Poltext.
2.http://businessinsider.com.pl/finanse/inwestowanie/bph-fiz-sektora-nieruchomosci--wezwanie-na-certyfikaty/x0t4190 (15.01.2017).
3.http://www.forbes.pl/czego-nauczy-porazka-funduszu-bph-sektora-nieruchomosci,artykuly,204949,1,1.html (15.01.2017).
4.https://www.pekao24.pl/_usercontent/_Informacja_o_funduszach_inwestycyjnych_P24.pdf (15.01.2017).
5.Jadwosiuk, B., Rożko, K. (2010). ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Warszawa: KNF.
6.Krawiec, W. (2008). Realizacja Polityki Inwestycyjnej Polskich Funduszy Nieruchomości. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
7.Krupa, D. (2008). Zamknięte fundusze inwestycyjne. Warszawa: CeDeWu.
8.Kucharska-Stasiak, E. (1999). Inwestowanie w nieruchomości. Gdańsk: Valor.
9.PIONRTT PPFTF S.A. Pobrane z: http://www.pioneer.com.pl/port/arts.data_center (15.01.2017).
10.Rogala, M.(2006). Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste. Warszawa: Helios.