Search

Result: Found records: 17.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Analiza wskaźników rozwoju zrównoważonego gmin zlokalizowanych na obszarach chronionych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/2 2015 2015 Go to
2. Wykorzystanie systemów CRM w marketingu miast – stan i perspektywy
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Go to
3. Wybrane społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju gmin w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/1 2015 2015 Go to
4. Badanie i kreowanie satysfakcji obywatela/klienta w administracji publicznej – możliwości i ograniczenia
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 867 PZFiM nr 40 2015 Go to
5. Analiza wpływu czynnika dochodowego na wielkość i zróżnicowanie popytu turystycznego w krajach Unii Europejskiej w latach 2004–2014
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
6. Motywy polskich inwestycji bezpośrednich – przykład przedsiębiorstw z województwa łódzkiego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Go to
7. Doświadczenia procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw regionu łódzkiego. Próba weryfikacji modelu uppsalskiego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Go to
8. ZINTEGROWANE GOSPODAROWANIE NA OBSZARACH CHRONIONYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
9. Podejście sieciowe w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Go to
10. Geolokalizacja jako współczesne narzędzie komunikacji z klientem i jej wykorzystanie w marketingu relacji
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
11. Budowanie lojalności polskich konsumentów – czy potrzebna jest redefinicja?
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Go to
12. Kreowanie klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości przez samorząd gminny (na przykładzie miasta Żagania)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
13. Rynek pracy Obszaru Funkcjonalnego Gmin Nadodrzańskich
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
14. Lichens and lichenicolous fungi of the “Golczewskie Uroczysko” nature reserve (NW Poland)
(Acta Biologica)
No. 24 2017 Go to
15. Lichens and lichenicolous fungi of the “Wrzosowisko Sowno” nature reserve (NW Poland)
(Acta Biologica)
No. 24 2017 Go to
16. Lichen biota of the “Wrzosowiska Cedyńskie im. inż. Wiesława Czyżewskiego” nature reserve in the Cedynia Landscape Park (NW Poland)
(Acta Biologica)
No. 24 2017 Go to
17. Wykorzystanie metody service blueprinting w tworzeniu innowacji usługowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 130 2018 2018 Go to
Page