Search

Result: Found records: 29.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Regionalny program operacyjny jako narzędzie polityki rozwoju samorządu województwa
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Go to
2. Organizacja terytorialna państwa jako czynnik kształtujący ramy dla rozwoju regionalnego
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Go to
3. Strona tytułowa
(Europa Regionum)
t. 35 2018 2018 Go to
4. Strona redakcyjna
(Europa Regionum)
t. 35 2018 2018 Go to
5. Spis treści
(Europa Regionum)
t. 35 2018 2018 Go to
6. Wstęp
(Europa Regionum)
t. 35 2018 2018 Go to
7. Integracja procesów oraz technologii intermodalnych jako czynnik realizacji koncepcji Nowego Jedwabnego Szlaku
(Europa Regionum)
t. 35 2018 2018 Go to
8. Zastosowanie elektronicznego listu przewozowego (e-CMR)
(Europa Regionum)
t. 35 2018 2018 Go to
9. European Electronic Toll Service jako narzędzie interoperacyjności systemów poboru opłat drogowych w Unii Europejskiej
(Europa Regionum)
t. 35 2018 2018 Go to
10. Uwarunkowania i rozwój usług typu carsharing w Polsce
(Europa Regionum)
t. 35 2018 2018 Go to
11. Nowoczesne rozwiązania z zakresu logistyki miejskiej w transporcie publicznym
(Europa Regionum)
t. 35 2018 2018 Go to
12. Problemy rozwoju elektromobilności w Polsce
(Europa Regionum)
t. 35 2018 2018 Go to
13. Płatności mobilne - nowe trendy w rozwoju e-commerce
(Europa Regionum)
t. 34 2018 2018 Go to
14. Znaczenie wiedzy finansowej gospodarstw domowych we współczesnej gospodarce
(Europa Regionum)
t. 34 2018 2018 Go to
15. Wpływ gospodarki 4.0 na finanse przedsiębiorstwa
(Europa Regionum)
t. 34 2018 2018 Go to
16. Wpływ edukacji finansowej na świadomość podejmowanych decyzji finansowych przez społeczeństwo
(Europa Regionum)
t. 34 2018 2018 Go to
17. Podatnik pod stałą kontrolą - FISKUS w posiadaniu nowych narzędzi IT
(Europa Regionum)
t. 34 2018 2018 Go to
18. Wpływ rozwoju kanałów dystrybucji usług bankowych na wyniki finansowe sektora bankowego
(Europa Regionum)
t. 34 2018 2018 Go to
19. Efektywność finansowa wiodących innowacyjnych przedsiębiorstw
(Europa Regionum)
t. 34 2018 2018 Go to
20. Finanse gospodarstw domowych w perspektywie zmian technologicznych - gospodarstwa domowe 4.0
(Europa Regionum)
t. 34 2018 2018 Go to
21. POMIAR EFEKTYWNOŚCI W PODMIOTACH LECZNICZYCH
(Europa Regionum)
t. 36 2018 2018 Go to
22. ULGA NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ JAKO PODATKOWA ZACHĘTA DO PONOSZENIA NAKŁADÓW W OBSZARZE B+R
(Europa Regionum)
t. 36 2018 2018 Go to
23. EKONOMIA SPOŁECZNA JAKO SKUTECZNY INSTRUMENT REINTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ
(Europa Regionum)
t. 36 2018 2018 Go to
24. PROBLEMATYKA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO POLSKI NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ
(Europa Regionum)
t. 36 2018 2018 Go to
25. TRENDY W GOSPODARCE KRAKOWA W LATACH 2015–2017
(Europa Regionum)
t. 36 2018 2018 Go to
26. LUKA KOMPETENCYJNA WŚRÓD KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW W DOBIE GOSPODARKI 4.0
(Europa Regionum)
t. 36 2018 2018 Go to
27. Kapitał kreatywny w gospodarce regionalnej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 133 (1) 2018 2018 Go to
28. Development of Public Services through the Implementation of European Self-Government Standards in Ukraine
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Go to
29. Expenditure on public services in the countries of the European Union. Determinants of fiscal policy and public governance
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Go to
Page