Search

Result: Found records: 6.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Samorząd terytorialny na obszarze wielkiego księstwa poznańskiego w latach 1815–1848
(Studia Administracyjne)
nr 7 2015 2015 Go to
2. Tradycje i współczesność nowoczesnego samorządu terytorialnego w Polsce
(Studia Administracyjne)
nr 7 2015 2015 Go to
3. Tradycje i współczesność pomocy społecznej w Polsce
(Studia Administracyjne)
nr 8 2016 2016 Go to
4. Administracja i organizacja szkolnictwa powszechnego i średniego w II Rzeczypospolitej
(Studia Administracyjne)
nr 8 2016 2016 Go to
5. Organizacja uczelni akademickich w II Rzeczypospolitej w świetle ustawodawstwa dotyczącego nauki i szkolnictwa wyższego
(Studia Administracyjne)
nr 9 2017 2017 Go to
6. Administracja szkolnictwa powszechnego i średniego w II Rzeczypospolitej
(Studia Administracyjne)
nr 10 2018 2018 Go to
Page