Studia Administracyjne

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209    OAI    DOI: 10.18276/sa.2015.7-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / nr 7 2015
Tradycje i współczesność nowoczesnego samorządu terytorialnego w Polsce
(Traditions and the presence of modern local government in Poland)

Authors: Wiesław Sieciński
Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny Uniwersytetu Szczecińskiego w Gorzowie Wielkopolskim
Keywords: history of administration local government
Data publikacji całości:2015
Page range:27 (121-147)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 935

Abstract

The traditions of modern local government in Poland date back to the 3rd May Constitution of 1791. Political defeat of the Republic ending with the third partition of Polish in 1795 prevented the further development of the Polish local government. Under the provisions of the authorities of the partitioning powers in the occupied territories of those powers the appropriate occupant principles of public administration were introduced.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bukowski Z., Jędrzejewski T., Rączka P., Ustrój samorządu terytorialnego, Dom Organizatora, Toruń 2013.
2.Ćwik W., Od rozbiorów do I wojny światowej, w: Administracja w systemie ustrojowym Polski do 1939 r., red. W. Ćwik, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania, Przemyśl 1999.
3.Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, LexisNexis, Warszawa 2009.
4.Jaworski I., Zarys powszedniej historii państwa i prawa, PWN, Warszawa 1983.
5.Karpiuk M., Samorząd terytorialny a państwo. Prawne instrumenty nadzoru nad samorządem gminnym, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008.
6.Kociubiński K., Polski samorząd gminny w procesie integracji europejskiej na tle funkcjonowania samorządów innych państw UE, Arboretum, Wrocław 2010.
7.Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, C.H. Beck, Warszawa 2006.
8.Malec D., Malec J., Historia administracji nowożytnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1996.
9.Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, red. S. Wykrętowicz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1998.
10.Słobodzian B., Współczesny samorząd terytorialny w Polsce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
11.Śniecikowski W., Szkice o samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo Samorządowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie, Pasłęk 1996.