Studia Administracyjne

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209    OAI    DOI: 10.18276/sa
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Issue archive / nr 7 2015

Year of publication:2015
# Title Page range Authors Actions
1.

Zakres przedmiotowy egzekucji sądowej i egzekucji administracyjnej na przykładzie odszkodowania z tytułu wywłaszczenia ustalanego decyzją starosty na podstawie art. 129 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

17 (5-21) Mieczysław Staniszewski More
2.

Społeczność lokalna na przykładzie Kalisza – ujęcie administratywistyczne

31 (21-51) Andrzej Kwiatkowski More
3.

Samorząd terytorialny na obszarze wielkiego księstwa poznańskiego w latach 1815–1848

15 (51-65) Wiesław Sieciński More
4.

Konstrukcja legitymacji prokuratora do wniesienia skargi do sądu administracyjnego

15 (65-79) Paweł Górecki More
5.

Model zarządzanie informacją w sytuacji kryzysowej – analiza strukturalno-funkcjonalna

25 (79-103) Grzegorz Abgarowicz, Inga Abgarowicz More
6.

Nowoczesne technologie wspierające raportowanie o zagrożeniach na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego rp


(New technologies supporting reporting about threats for polish crisis management system)
19 (103-121) Inga Abgarowicz, Maciej Napiórkowski, Tomasz Plasota More
7.

Tradycje i współczesność nowoczesnego samorządu terytorialnego w Polsce


(Traditions and the presence of modern local government in Poland)
27 (121-147) Wiesław Sieciński More
8.

Legitymacja do zaskarżenia uchwał samorządu terytorialnego do sądu administracyjnego oparta na kryterium naruszenia interesu prawnego


(Locus standi to challenge the resolutions of local government to the administrative court based on the criterion of the legal interest violation)
23 (147-169) Paweł Górecki More
9.

Legitymacja rzecznika praw obywatelskich do wniesienia skargi do sądu administracyjnego


(Legitimisation of polish ombudsman to complain to an administrative court)
15 (169-183) Paweł Górecki More
10.

Walka z przestępczością – wybrane aspekty ustrojowo-prawne


(The fight against crime – some aspects constitutionally – legal)
35 (183-217) Andrzej Kwiatkowski More
11.

Role organizacji społecznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym


(The roles of social organizations in administrative court proceedings)
17 (217-233) Paweł Górecki More
12.

Przeciwdziałanie korupcji w samorządzie terytorialnym


(Preventing corruption in local government)
25 (233-257) Marek Suchanek More