Search

Result: Found records: 43.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Nierówności dochodowe na Pomorzu Zachodnim: między egalitaryzmem a klasą średnią
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2014 2014 Go to
2. Wybory w regionie zachodniopomorskim i w regionie podkarpackim. „Specyfika” Ziem Zachodnich
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2015 2015 Go to
3. KRAJE NEXT ELEVEN – WSCHODZĄCE ŚWIATOWE POTĘGI A KRYZYS GOSPODARCZY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/3 2015 2015 Go to
4. Polityka infant industry. Mity i fakty na przykładzie wybranych krajów
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 10 (2015) 2015 Go to
5. NOWE SPOSOBY KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W HANDLU DETALICZNYM ŻYWNOŚCIĄ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
6. PROBLEM SEZONOWOŚCI POPYTU W TURYSTYCE NA PRZYKŁADZIE WYKORZYSTANIA BAZY NOCLEGOWEJ W HOTELECH NADMORSKICH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
7. Mężczyzna w oczach kobiety nowoczesnej – w świetle ankiety „Bluszczu” (1932)
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (6) 2016 2016 Go to
8. Znaczenie personelu hotelu w budowaniu relacji z klientem (case study)
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
9. Bariery endogenicznego rozwoju wspólnot gminnych
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2016 2016 Go to
10. Depositio Episcoporum - katalog biskupów misyjnych, pomorskich, kamieńskich i szczecińsko-kamieńskich
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2016 2016 Go to
11. Odnowa liturgiczna pięćdziesiąt lat po ogłoszeniu soborowej konstytucji Sacrosanctum Concilium w metropolii Szczecińsko-Kamieńskiej
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2015 2015 Go to
12. W kierunku nowego modelu handlu międzynarodowego – koncepcja Fair Trade 3.0
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
13. Przedsoborowe „drogi” do generalnej reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2015 2015 Go to
14. Sprawiedliwy handel międzynarodowy – nowa umowa społeczna
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Go to
15. Aktualne problemy rozliczania podatku od wartości dodanej przez przedsiębiorstwa budowlane
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Go to
16. Ocena przydatności miejsca reklamy w promocji usługi hotelarskiej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Go to
17. Między uległością a buntem – bokserskie biografie w PRL na przykładzie filmu Bokser Juliana Dziedziny
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (9) 2017 2017 Go to
18. Umowa Trade Facilitation Agreement (TFA) szansą rozwoju eksportu produktów Fair Trade
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Go to
19. Problem finansowania organizacji zarządzających obszarami recepcji turystycznej - przykład struktur lokalnych
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Go to
20. Podział obowiązków i władzy w rodzinie wychowującej dziecko z niepełnosprawnością intelektualną
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2018 2018 Go to
21. Evaluation of the Impact of Physiotherapy on Physical Fitness and Ranges of Motion of Selected Joints of Elderly Women from the Karkonosze University of the Third Age in Jelenia Góra – Preliminary Results.
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 24, No. 4/2018 2018 Go to
22. Miłosierdzie Boże w liturgii Roku nadzwyczajnego jubileuszu miłosierdzia
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2018 2018 Go to
23. Vom Eros des Alters oder senile Bilder der Liebe. Martin Walsers Physik und Metaphysik der Altersliebe in ausgewählten Romanen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 28 2019 Go to
24. ENHANCING INNOVATION IN THE E-MOBILITY SECTOR USING PRE-COMMERCIAL PROCUREMENT – THE HYDROGEN STORAGE PROGRAMME
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Go to
25. Eilhard Lubinus (1565–1621) i muza rzymska
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2019 2019 Go to
26. Między badawczą rzetelnością a mitem. Tomasz Kantzow (1505 – 1542) - wczesny prekursor nowoczesnej historiografii Pomorza Zachodniego?
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2019 2019 Go to
27. Zakład Historii Starożytnej (2015–2019)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2019 2019 Go to
28. Działalność Karola Czejarka – księgarza, współorganizatora instytucji i społecznego ruchu kulturalnego na Pomorzu Zachodnim, germanisty, autora licznych publikacji
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2019 2019 Go to
29. Kontakty Polska - NRD a obraz Niemiec w opiniach Polaków
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1981 1981 Go to
30. Wojny rodzą się w umysłach ludzi
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1985 1985 Go to
31. Problematyka przemian w postawach Polaków względem Niemców w XXX-leciu NRD /rozważania wstępne/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1979 1979 Go to
32. Zmiany w postawach Polaków względem Niemców
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1982 1982 Go to
33. Fluktuacja siły roboczej w zakładach pracy a problemy więzi stabilizujących pracowników
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1976 1976 Go to
34. Proporcje i dysproporcje rozwoju gospodarki morskiej Polski Ludowej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1967 1967 Go to
35. W sprawie recenzji książki M. Krzysztofiaka "Proporcje i dysproporcje w rozwoju gospodarki morskiej Polski Ludowej"
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1968 1968 Go to
36. Hinter dem Schleier der Erinnerung. Von jüdischen Wurzeln und dem Zweiten Weltkrieg in "Abschied von Jerusalem" von Anna Mitgutsch
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 29 2020 Go to
37. Ludowe Wojsko Polskie - orężnym i pokojowym wsparciem przeobrażeń społecznych na drodze do silnej, niepodległej i demokratycznej Polski
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1984 1984 Go to
38. Informacja o kompleksowym obozie społeczno-naukowym studentów WSP i PAM w Moryniu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1980 1980 Go to
39. Zakleszczony pomiędzy Wschodem i Zachodem? Tożsamościowe sploty Franka Meislera Streszczenie
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (12) 2019 2019 Go to
40. Transportation process optimization – selected example
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Go to
41. Kielich i patena Konrada Mazowieckiego z XIII wieku – kopia dla Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Go to
42. Życie intelektualne ludności żydowskiej w Szczecinku w XIX i XX wieku na tle sytuacji społeczno-gospodarczej prowincji Pomorskiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 37 (66) 2022 2022 Go to
43. Ewa Michałkiewicz-Kądziela, Prawo do tożsamości człowieka w prawie polskim i międzynarodowym
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2023 (43) 2023 Go to
Page