Annales Neophilologiarum

ISSN: 1734-4557     eISSN: 2353-2823    OAI    DOI: 10.18276/an
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

O czasopiśmie

Czasopismo naukowe Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego „Annales Neophilologiarum“ ukazuje się nieprzerwanie od 2007 roku. Publikowane są w nim artykuły naukowe w językach obcych oraz w języku polskim z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, translatoryki i glottodydaktyki oraz recenzje publikacji naukowych. W czasopiśmie publikują nie tylko naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego, ale także filolodzy z wielu ośrodków naukowych polskich i zagranicznych.

 

ISSN: 1734-4557     

eISSN: 2353-2823

 

Czasopismo jest indeksowane w bazach referencyjnych:

- The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH),

- Central and Eastern European Online Library (CEEOL),

- BazHum,

- Index Copernicus,

- POL-index.

- EBSCO.

 

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26.01.2017 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach, czasopismo „Annales Neophilologiarum“ zostało wpisane na listę B z liczbą 7 punktów. Pełne wydania archiwalnych numerów czasopisma "Annales Neophilologiarum" dostępne są na stronie:

http://www.wf.usz.edu.pl/numerydopobrania