Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Currently: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 1/2012 (25)
Polski samorząd województwa po Traktacie Lizbońskim – analiza politologiczna i prawna
(Polish regional authorities in European Union after the Lisbon Treaty – political and judicial analysis)

Authors: Tomasz Czapiewski
Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński
Keywords: regional authorities, Lisbon Treaty, European Union, decentralization
Year of publication:2012
Page range:15 (65-79)

Abstract

The aim of the article is to describe the position and activities of polish voivodeship in the structure of Poland and European Union. Reform carried in Poland years 1997–1999 resulted in decentralized structure and quite independent regions, even in comparison to other EU countries. Voivodeships were beneficients of european integration’sprocess, mostly because of cohesion policy. Activity in order to promote economic equality between regions does not mean that regions are important actors in initiation and formulation of UE policies. Lisbon Treaty can be viewed as another small step in increasing regions’ role in the political system of European Union, but still EU is organisation of countries.

Bibliography

1.Arzaghi M., Henderson J., Why countries are fiscally decentralizing, „Journal of Public Economics” 2005, t. 89, nr 7.
2.Burgess M., Federalism and European Union: Political Ideas, Influences, and Strategies in the European Community 1972–1986, London 2002.
3.Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2009.
4.Marks G., Hooghe L., Schakel A.H., Measuring Regional Authority, „Regional and Federal Studies” 2008, t. 18, nr 2–3.
5.Molenda R., Marszałek Geblewicz doradcą w UE, http://www.radio.szczecin.pl/index. php?idp=1&idx=77926
6.Program prac Sieci Monitorującej Stosowanie Zasady Pomocniczości na rok 2011 przyjęty przez Prezydium KR-u 4 marca 2011 r.; http://portal.cor.europa.eu/subsidiarity/SiteCollectionocuments/Work%20programme%202011/Subsidiarity%20Annual%20Report%202010_ann1_corr1_cdr57_A3857_11_pl.pdf
7.Protokół 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/207,16.12.2004.
8.Skawiński F., Reprezentacja interesów regionów w Unii Europejskiej, Warszawa 2008.
9.Tomaszewski K., Regiony w procesie integracji europejskiej, Kraków 2007.
10.Traktat o Unii Europejskiej, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 83, 30.03.2010, bookshop.europa.eu/is bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/pl_PL/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=FXAC10083