Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Currently: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI    DOI: 10.18276/ap.2015.32-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / 2/2015 (32)
Kierunki współpracy zagranicznej województwa warmińsko-mazurskiego na tle pozostałych województw nadmorskich
(Directions of International Cooperation of The Warmia And Mazury In Comparison With Other Polish Coastal Regions)

Authors: Wojciech Tomasz Modzelewski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Instytut Nauk Politycznych
Keywords: priorities for international cooperation Polish coastal regions partnership agreements
Year of publication:2015
Page range:14 (105-118)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The basis for the article are studies undergone in three Polish voivodships: Warmia and Mazury, Pomorskie i Zachodniopomorskie. Its main goal is to answer questions: how the region identified its priorities for international cooperation and their way of implementation? Are there significant differences between voivodships regarding this? The foreign activity plays an important role such as opportunity to use the experience of other regions and to coordinate cooperation between the different actors of the region. Among its objectives outweigh economic tasks related to regional development policy. In case of geographical directions a clear emphasis is focused on cooperation within the European region and the neighboring countries, mainly the Baltic Sea. KaliningradDistrict is the only region in cooperating with the all voivodships studied. Regional governments also declare participation in a number of international associations.
Download file

Article file

Bibliography

1.Fuksiewicz Aleksander, Łada Agnieszka, Wenerski Łukasz, Współpraca zagraniczna polskich samorządów. Wnioski z badań, Warszawa 2012.
2.Grzelak Grzegorz, Pomorze i Obwód Kaliningradzki – współpraca międzynarodowa 1992–2002, „Gdańskie Studia Międzynarodowe” 2002, nr 2.
3.Löper Maria Luise, Biura przedstawicielskie regionów europejskich w Brukseli, „Studia Europejskie” 2000, nr 1.
4.Modzelewski Wojciech Tomasz, Biura regionalne w Brukseli. Doświadczenia Warmii i Mazur, w: Region Warmii i Mazur w europejskich procesach integracyjnych, red. Wojciech Tomasz Modzelewski, Olsztyn 2014.
5.Modzelewski Wojciech Tomasz, Kontakty zagraniczne samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, w: Region Warmii i Mazur w europejskich procesach integracyjnych, red. Wojciech Tomasz Modzelewski, Olsztyn 2014.
6.Modzelewski Wojciech Tomasz, Lobbing województw Polski Wschodniej w Unii Europejskiej – biura przedstawicielskie, w: Państwa i organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie. Polityka. Bezpieczeństwo. Gospodarka, red. Marcin Chełminiak, Waldemar Tomas
7.Modzelewski Wojciech Tomasz, Polsko-rosyjskie pogranicze – od regionu izolowanego do transgranicznego, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2015, nr 1.
8.Modzelewski Wojciech Tomasz, Współpraca Warmii i Mazur z Obwodem Kaliningradzkim oraz Obwodem Rówieńskim, w: Dwadzieścia lat transformacji systemowej na Warmii i Mazurach: doświadczenia – oceny – perspektywy, red. Benon Gaziński, Olsztyn 2011.
9.Mrozowska Sylwia, Lobbing władz regionalnych w Unii Europejskiej – biura regionalne, „Gdańskie Studia Międzynarodowe” 2003, vol. 2, nr 1.
10.Sapała Magdalena, Regionalne przedstawicielstwa w Brukseli – paradyplomatyczna ofensywa polskich województw, w: Regiony w procesie integracji europejskiej, red. Ewa Małuszyńska, Poznań–Leszno 2007.
11.Skorupska Adriana, Dyplomacja samorządowa. Efektywność i perspektywy rozwoju, Warszawa 2015.