Acta Politica Polonica

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2017.42-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 4/2017 (42)
Referenda odwoławcze organów wykonawczych w Polsce w latach 2006–2017. Realny wpływ czy fikcja? Analiza wybranych przypadków
(Referenda of executive appeals in Poland in 2006–2017. Real influence or fiction? Analysis of selected cases)

Authors: Jerzy Jureczko
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny
Keywords: referendum local government statistics local referendum
Year of publication:2017
Page range:16 (57-72)
Klasyfikacja JEL: Z19
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The paper was based on quantitative research on recall referendums regarding the executive of community and cities in years 2006–2017. The research was concluded in february 2017 and referendums taking place after that date were not included. The author presented a number of issues related to recall referendums of the executive of local communities and cities in Poland. One of the points was an attempt to answer the question whether the turnout of participants in referendums decreased in recent years. There are many indicators suggesting that this is the case, however, access to information on local referendums is challenging, especially in smaller communities. Another point under consideration was if local referendums are a tool used for political struggle between local electoral committees. Is it really an attempt to increase the participation of citizens in their local communities or rather a way of disposing of an opponent on local political stage? The last of the issues was an endeavor to establish what factors influence the decision if an referendal initiative should be taken (by citizens and by local community or city council) and what affects the effectiveness (validity) of local referendums. The author relied on statistical and comparative analysis.
Download file

Article file

Bibliography

1.Kodeks wyborczy. Dz.U. 2011, nr 21, poz. 13.
2.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997. Dz.U., nr 78, poz. 483, art. 170.
3.Protokół ustalenia wyników referendów gminnych gminnej komisji do spraw referendów w sprawie odwołania Rady Gminy Zgierz z dnia 14 września 2008. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 17 września 2008, nr 298, poz. 2566.
4.Protokół ustalenia wyników referendów gminnych gminnej komisji do spraw referendów w sprawie odwołania Wójta Gminy Zgierz z dnia 14 września 2008. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 17 września 2008, nr 298, poz. 2567.
5.Ustawa z dnia 15 września 2000 o referendum lokalnym. Dz.U., nr 88, poz. 985.
6.Dąbek, D. (2001a). Kompetencje prawotwórcze referendum lokalnego. Jednostka a działalność prawotwórcza samorządu terytorialnego. W: E. Ury (red.), Jednostka wobec działań administracji publicznej (s. 61–77). Rzeszów: Mitel.
7.Grążawski, M. (2001b). Referendum lokalne jako forma prawa jednostki do udziału w sprawowaniu władzy publicznej. W: E. Ury (red.), Jednostka wobec działań administracji publicznej (s. 125–137). Rzeszów: Mitel.
8.Jabłoński, M. (2002). Obywatelskie prawo inicjatywy ustawodawczej. W: B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP (s. 645–646). Warszawa: C.H. Beck.
9.Kornberger-Sokołowska, E. (2012). Kwestie ogólne systemu finansów jednostek samorządu terytorialnego. W: E. Kornberger-Sokołowska (red.), Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich (s. 17–26). Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
10.Piasecki, A. (2010). Referenda lokalne – wymiar normatywny i empiryczny. W: M. Stec, K. Małysa-Sulińska (red.), Wybory i referenda lokalne. Aspekty prawne i politologiczne (s. 143–158). Warszawa: Wolters Kluwer.
11.ES (2013). Grzegorz Arciszewski nie jest burmistrzem Nasielska. Tygodnik Ciechanowski, (14), 8 IV, 3.
12.Izdebska, I. (2013). Międzyrzec Podlaski: będzie referendum w sprawie odwołania wójta? Dziennik Wschodni, 26 VIII, 2–3.
13.Kurs, T. (2008). Olsztyn poruszony, prezydent z zarzutami. Gazeta Wyborcza, 52, 29 II, 5.
14.Kurs, T. (2008) Prezydent Olsztyna odwołany. Gazeta Wyborcza, 268, 17 XI, 8.
15.MM (2013). Nasielsk: Referendum w Kwietniu. Tygodnik Ciechanowski, 8, 16 II, 5.
16.Stankiewicz, A. (2013). PO obroniła stolicę. Rzeczpospolita, 240, 14 X, 3.
17.Steinhagen, D. (2009). Prezydent musi odejść. Gazeta Wyborcza, 268, 16 XI, 8.
18.Wesołowski, P. (2010). Łódź odwołała Kropiwnickiego. Gazeta Wyborcza, 14, 18 I, 1–2.
19.AC.(2013). Wójt gminy Międzyrzecz Podlaski odwołany w referendum. Pobrane z: http://www.kurierlubelski.pl/artykul-/1068030,wojt-gminy-miedzyrzec-podlaski-odwolany-w-referendum,id,t.html (16.12.2013).
20.Baran P. (2015) , Grupa osób szykuje w Kielcach referendum! Chcą odwołania prezydenta Wojciecha Lubawskiego!.Pobrane z: http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/kielce/art/8137650,grupa-osob-szykujew-kielcach-referendum-chca-odwolania-prezydenta-wojciecha-lubawskiego-wideo,id,t.html (10.06.2015).
21.Będzie referendum w sprawie odwołania wójta Wilcząt. (2016) Pobrane z: http://wilczeta.wm.pl/373784,Bedziereferendum-w-sprawie-odwolania-wojta-Wilczat.html#axzz4a0teAuAE (29.07.2016).
22.Będzie referendum ws. Odwołania prezydenta Częstochowy. (2009). Pobrane z: http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Bedzie-referendum-ws-odwolania-prezydenta-Czestochowy,wid,11508514,wiadomosc.html?ticaid=118b35 (18.09.2009).
23.Gurazda M. (2009). Referendum coraz bliżej. Pobrane z: http://www.zyciepabianic.pl/wydarzenia/miasto/nasze-sprawy/referendum-coraz-blizej.html (26.08.2009).
24.Gmina Legnickie Pole idzie do referendum. (2017). Pobrane z: http://fakty.lca.pl/legnica,news,61105,Gmina_Legnickie_Pole_idzie_do_referendum.html (28.02.2017).
25.Korupcja w Sulmierzycach, burmistrz z zarzutami. (2015). Pobrane z: http://www.portalsamorzadowy.pl/politykai-spoleczenstwo/korupcja-w-sulmierzycach-burmistrz-z-zarzutami,71614.html (30.06.2016).
26.Kamińska, R. (2017). Dychto zostaje. Pobrane z: http://www.zyciepabianic.pl/wydarzenia/miasto/nasze-sprawy/dychto-zostaje.html (25.02.2017).
27.Kropiwnicki stracił fotel prezydenta łodzi. (2010). Pobrane z: http://www.newsweek.pl/polska/kropiwnicki-stracil-fotel-prezydenta-lodzi,51958,1,1.html (18.01.2010).
28.KT. (2013). Referendum ws. odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz 13 października. Pobrane z: http://warszawa.onet.pl/referendum-ws-odwolania-hanny-gronkiewicz-waltz-13-pazdziernika/yp2ek, (20.08.2013).
29.Oficjalne wyniki referendum w Sopocie: prezydent zostaje. (2009). Pobrane z: https://wiadomosci.wp.pl/oficjalnewyniki-referendum-w-sopocie-prezydent-zostaje-6037109564871809a (17.05.2009).
30.Pawlik P. (2016). Referenda ws. Odwołania wójta i rady w Legnickim Polu nieważne. Pobrane z: http://wroclaw.onet.pl/legnickie-pole-referenda-ws-odwolania-wojta-i-rady-niewazne/10j0vj (30.01.2018).
31.Referendum w Niemodlinie jest nieważne. (2013). Pobrane z: http://www.radiomaryja.pl/informacje/referendum-w-niemodlinie-jest-niewazne/ (3.06.2013).
32.Skrzydło J. (2007). Podzielony Bałtów. Pobrane z:, http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/ostrowiec--swietokrzyski/art/8333916,podzielony-baltow,id,t.html (06.12.2007).
33.Stąporek M. (2009). Prezydent Sopotu Jacek Karnowski zatrzymany. Pobrane z: http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Prezydent-Sopotu-Jacek-Karnowski-zatrzymany-n31394.html (28.01.2009).
34.Więcek, P., Kołodziej, M. (2013). Referendum w Kielcach [WYNIKI]. Wojciech Lubawski zostaje. Pobrane z: http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/kielce/a/referendum-w-kielcach-wyniki-wojciech-lubawskizostaje, 10101390/ (13.06.2013).
35.Wniosek ws. Referendum o odwołanie prezydenta Sopotu. (2009). Pobrane z: http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,-title,Wniosek-ws-referendum-o-odwolanie-prezydenta-Sopotu,wid,10906442,wiadomosc.html?ticaid=118af7(4.03.2009).
36.Wójt Niedrzwicy dużej idzie do sądu. (2009). Pobrane z: http://www.dziennikwschodni.pl/lubelskie/wojt-niedrzwicy--duzej-idzie-do-sadu,n,1000090828.html (4.05.2009).