Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2016.37-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2016 (37)
Polityka zdrowotna w sektorze świadczeniodawców na szczeblu lokalnym

Autorzy: Marcin Kolwitz
Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Słowa kluczowe: świadczeniodawcy system ochrony zdrowia polityka zdrowotna samorząd terytorialny płatnik
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (91-101)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Transformacja ustrojowa w Polsce w 1989 roku spowodowała przeobrażenia w wielu płaszczyznach systemu politycznego. Stopniowe zmiany dokonywały się też w powiązanym z systemem politycznym systemie ochrony zdrowia. Reformy systemowe w zakresie zmiany modelu na ubezpieczeniowy , a potem na ubezpieczeniowo- budżetowy, a także reformy samorządowe również wiązały się z decentralizacją polityki zdrowotnej. Wśród licznych zadań przydzielonych utworzonym jednostkom samorządu terytorialnego oprócz tych z zakresu zdrowia publicznego znalazła się też funkcja właściciela zakładów opieki zdrowotnej (tzw. organów założycielskich). Dotyczyły one: przekształcania, likwidowania, łączenia i nadzoru nad szpitalami. Podstawowym problemem związanym z pełnieniem tej funkcji i mającym wpływ na samorządy stało się zadłużenie szpitali. Kolejne ustawy wraz z fundamentalną dla sektora ustawą o działalności leczniczej obarczyły jednostki samorządu odpowiedzialnością za rozwiązanie problemów szpitali. Problemy te wynikają z podstawowego mankamentu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce czyli limitowania świadczeń związanego z kolei z niedostatecznym finansowaniem opieki zdrowotnej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Blok, Z.(1998). Teoria polityki. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
2.Frączkiewicz – Wronka, A. ,Saryusz - Wolska, H. (2007). Ochrona zdrowia w działaniach samorządu terytorialnego. W: A. Frączkiewicz – Wronka, S. Kantyka, M. Zrałek (red.), Zarządzanie publiczne w lokalnej polityce społecznej. Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.
3.Karski, J. B. (2012). Polityka zdrowotna samorządu terytorialnego. Warszawa: CeDeWu.
4.Prętki, K. (2007). Przekształcenia systemu ochrony zdrowia w Polsce po II wojnie światowej. Poznań : Katedra Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Studia i Monografie. Studia i Monografie.Tom IV.
5.Projekt ustawy o sieci szpitali. Data dostępu 2016-05-31. Pobrane z: http://orka.sejm.gov.pl/proc5.nsf/projekty/2029_p.html.
6.Raport NIK.(2014). Działalność szpitali samorządowych przekształconych w spółki kapitałowe. Nr ewid.196/2014/P/14/061/KZ D -4101-004/2014.Data opublikowania: 2015-04-22. Pobrane z: http://www.nik.gov.pl/plik/id,8411,vp,10488.pdf.
7.Serwis samorządowy PAP. Niezdrowe skutki. Rozmowa z prezesem Związku Powiatów Polskich starostą bocheńskim Ludwikiem Węgrzynem. O sytuacji SPZOZ. Data opublikowania: 2016-03-15. Pobrane z: http://samorzad.pap.pl/depesze/ redakcyjne/zdrowie/ 162434/Niezdrowe-skutki--O-sytuacji-SPZOZ-z-prezesem-ZPP.
8.Sytuacja finansowa szpitali w Polsce. Edycja 2014.Magellan. Data dostępu 2016-05-31. Pobrane z: http://www.magellansa.pl/Portals/1/Files/Raporty%20rynkowe/ Raport_Sytuacja%20finansowa%20szpitali%20w%20Polsce.pdf.
9.Tomczyk, R. ( 2014). Polityka społeczna UE w aspekcie koordynacji zabezpieczenia społecznego ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Acta Politica 30 ( 839), 5-22.