Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2012 (25)
Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w 2010 roku

Autorzy: Michał Siedziako
Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Szczecinie
Słowa kluczowe: wybory samorządowe, kampanie wyborcze, partie polityczne
Rok wydania:2012
Liczba stron:43 (81-123)

Abstrakt

W 2010 r. roku odbyły się w Polsce czwarte po reformie z 1998 r. wybory samorządowe. Polacy po raz kolejny wybierali swoich przedstawicieli do organów trójstopniowegosamorządu terytorialnego, z których najwyższym pozostaje stopień wojewódzki. Rywalizacja o miejsca w sejmikach wojewódzkich pozostaje zdominowana przez ogólnopolskie partie polityczne, posiadające swoją reprezentację parlamentarną. Głównymi konkurentami w walce o fotele radnych województwa zachodniopomorskiego,podobnie jak i innych województw, były zatem Platforma Obywatelska RP, Prawo i Sprawiedliwość, Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz Polskie Stronnictwo Ludowe.Poszczególne komitety prowadziły zróżnicowaną kampanię, zarówno pod względem nasilenia działań marketingowych, jak również profesjonalizacji stosowanych metod.Najbardziej widoczna była przy tym kampania dysponującej największymi funduszami Platformy Obywatelskiej. W przypadku wszystkich komitetów promocja pretendentów do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego była jednak kwestią drugoplanową, skupiano się na kampanii wyborczej kandydatów na prezydentów miast i radnych miejskich. Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w 2010 r. nie pociągnęły za sobą znaczących politycznych zmian. Po raz kolejny przyniosły zwycięstwo Platformy Obywatelskiej, na którą padło 40,80% ważnie oddanych głosów. Platforma nie tylko potwierdziła swoją dominującą pozycję w regionie, ale też umocniła swe wpływy, uzyskując dużo lepszy wynik niż cztery lata wcześniej i samodzielnie zdobywając większość mandatów w regionalnym „parlamencie”. Lepiej niż w 2006 r. wypadła także druga partia koalicji rządzącej województwem – PSL poparło 12,96% głosujących (w przypadku ludowców nie przełożyło się to jednak na zwiększenie liczbyradnych). W stosunku do poprzedniej elekcji samorządowej tylko nieznacznie spadło poparcie dla PiS, które uzyskało drugi wynik – 18,67%. Niewiele słabszy był wynikSLD, który z poparciem 18,52% zachował pozycję trzeciej siły w regionie.

Bibliografia

1.Alberski R., System wyborczy do sejmików województw w Polsce. Gra o zmiennych regułach, w: Wybory do sejmików województw w 2006 roku, red. R. Alberski, M. Cichosz, Ł. Tomczak, Wrocław 2010.
2.Almerski R., System wyborczy do sejmików województw w Polsce. Gra o zmiennych regułach, w: Wybory do sejmików województw w 2006 roku, red. R. Alberski, M. Cichosz, Ł. Tomczak, Wrocław 2010.
3.AKR, Budżetowy komisarz Unii Europejskiej o przyszłości zakładów chemicznych, „Gazeta Wyborcza Szczecin”, 8 XI 2010.
4.AKR, Napieralski: pogłębiajmy tor wodny, „Gazeta Wyborcza Szczecin”, 13–14 XI 2010.
5.ASH, PO: Dużo zrobiliśmy dla zdrowia, „Gazeta Wyborcza Szczecin”, 16 XI 2010.
6.Bąkiewicz M., System wyborczy do samorządu terytorialnego w Polsce na tle europejskim, Toruń 2008.
7.Brzeziński T., Michalak B., Kolor i symbol jako wizualne środki emocjonalnego oddziaływania w polityce, w: Marketing polityczny w poszukiwaniu w poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu, red. M. Jeziński, Toruń 2009.
8.Cichosz M., Wizerunek lidera politycznego, w: Marketing polityczny w poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu, red. M. Jeziński, Toruń 2009.
9.Cichosz M., Podsumowanie. W poszukiwaniu wzorców rywalizacji…, w: Wybory do sejmików województw w 2006 roku, red. R. Alberski, M. Cichosz, Ł. Tomczak, Wrocław 2010.
10.Cwalina W., Falkowski A., Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2006.
11.Cwalina W., Polityczna reklama negatywna, w: Marketing polityczny w poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu, red. M. Jeziński, Toruń 2009.
12.Człowiek – dom – praca. Samorząd 2010, deklaracja wyborcza SLD, b.m. i d.w. [2010], w zbiorach autora.
13.Człowiek jest najważniejszy. Deklaracja programowa Polskiego Stronnictwa Ludowego. Społeczne priorytety PSL w samorządzie, „Zielony Sztandar” 2010, nr 47.
14.Czupryn A., „Nie róbmy polityki”. Donald Tusk na bilboardach wspiera kampanię PO, www.polskatimes.pl/fakty/328159,nie-robmy-polityki-donald-tusk-na-bilboardach wspiera,id,t.html?
15.Dla Gazety–Olgierd Geblewicz, przewodniczący sejmiku województwa zachodniopomorskiego(PO), not. SL, „Gazeta Wyborcza Szczecin”, 30 X–1 XI 2010.
16.Ich już skreśl! Przegląd prasy 2006–2010, biuletyn Federacji Młodych Socjaldemokratów, w zbiorach autora.
17.„Gazeta Samorządowa. Biuletyn KW Prawo i Sprawiedliwość” 2010, nr 1.
18.IMA, Kołobrzeg: PiS przeciw nepotyzmowi, za festiwalem, „Głos Koszaliński”, 27 X 2010.
19.Jackowska A., Zbieranek J., System finansowania partii politycznych w Polsce, w: Partie i system partyjny III RP, red. K. Kowalczyk,Toruń 2011.
20.Jóźwiak K., Takich dwóch, co zdobyło elektorat, w: Wybory parlamentarne 2005. Analiza marketingowa, red. M. Jeziński, Toruń 2006.
21.Koalicja trudna ale owocna, http://www.zachodniopomorskie.psl.pl/index. php?action =artykul&id=253&menunazw=Aktualno%B6ci.
22.Kowalczyk K., Tomczak Ł., Wybory samorządowe w Szczecinie w 2006 roku, Szczecin 2008.
23.Kowalewska J., Akademia Sztuki dziękuje Zdrojewskiemu, „Gazeta Wyborcza Szczecin”, 9 XI 2010.
24.Kowalewska J., Czy Napieralski musi startować z SLD?, „Gazeta Wyborcza Szczecin”,21 X 2010.
25.Kowalewska J., Kaczyński: Gdybyśmy wygrali, rury by nie było, „Gazeta Wyborcza Szczecin”, 25 X 2010.
26.Kowalewska J., Kim są kandydaci?, „Kto do Sejmiku” (dodatek do „Gazety Wyborczej Szczecin”), 10 XI 2010.
27.Kowalewska J., Kandydaci PiS do sejmiku wojewódzkiego w okręgu nr 1, „Gazeta Wyborcza”, 9 X 2010.
28.Kowalewska J., Kto w SLD będzie robił frekwencję?, „Gazeta Wyborcza Szczecin”, 14 X 2010.
29.Kowalewska J., MPR, Prezydent Świnoujścia został POminięty, „Gazeta Wyborcza”, 14 X 2010.
30.Kraśnicki A., Geblewicz marszałkiem, „Gazeta Wyborcza Szczecin”, 30 XI 2010.
31.Kryzan P., Grajmy razem. Program wyborczy „9 punktów dla regionu”, http://www.kryzan.pl/index.php?s=7.
32.Liberadzki w Stargardzie promował SLD, http://sld.zachpomor.pl/index.php/aktualnoci/dostpne-w-mediach/398-wybory-liberadzki-w-stargardzie-promowa-sld.
33.Ławniczak A., Finansowanie partii politycznych, Warszawa 2001
34.MA, Hübner: Głosujcie na kobiety, „Gazeta Wyborcza Szczecin”, 16 XI 2010.
35.Marciniak I., Adam zły na SLD, „Głos Koszaliński”, 18 XI 2010.
36.Mas, Lewica MARS idzie do sejmiku, „Głos Koszaliński”, 6–7 XI 2010.
37.MAS, Platforma do sejmiku, „Głos Koszaliński”, 28 X 2011.
38.MAS, Polityka na targowisku, „Głos Koszaliński”, 17 XI 2010.
39.MAS, SLD pod chmurką, „Głos Koszaliński”,23–23 X 2010.
40.MDR, Marszałek bez biletu, „Głos Koszaliński”, 15 IX 2010.
41.MG, SLD wyrosła konkurencja?, „Gazeta Wyborcza Szczecin”, 27 X 2010.
42.„Miasto. Tygodnik Koszaliński” 2010, nr 33, s. VII (dodatek wyborczy), 28 X 2010.
43.Michalak B., Zmiany przepisów prawa wyborczego w związku z wyborami do organów samorządu terytorialnego w 2006 r.,„Athenaeum. Political Science” 2007, vol. 17.
44.Minister Sawicki na ziemi koszalińskiej, http://www.zachodniopomorskie. psl.pl/index. php?action=artykul&id=237&menunazw=.
45.mk, Priorytety w walce o Sejmik, „Miasto. Tygodnik Koszaliński” 2010, nr 33, s. III (dodatek wyborczy).
46.mk, Wsparcie z Sejmu RP, „Miasto. Tygodnik Koszaliński” 2010, nr 33, s. II
47.MRK, Tałasiewicz „jedynką” PO do sejmiku, „Gazeta Wyborcza Szczecin”, 22 X 2010.
48.Nikowski L., Lewica i Demokraci w wyborach parlamentarnych 2007, Warszawa 2008.
49.Państwowa Komisja Wyborcza: http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/000000.html, data dostępu: 6 III 2011.
50.Peszyński W., Pozycjonowanie oferty wyborczej LiD względem PiS w kampaniach 2006 i 2007 roku, w: Demokracja w Polsce...
51.PiS: w wyborach mamy dużo pań, „Gazeta Wyborcza Szczecin”, 30 X–1 XI 2010.
52.Podgajna E., Premier i Harper na inaugurację AS, „Gazeta Wyborcza Szczecin”, 4 X 2010.
53.Polachowska S., Sejmik zakończył pracę. Było dobrze czy kiepsko?, „Gazeta Wyborcza Szczecin”, 30 X–1 XI 2010.
54.Poseł Kłopotek w Szczecinie i Nowogardzie, http://www.zachodniopomorskie.psl.pl/index.php?action=artykul&id=240&menunazw=
55.Program samorządowy 2010–2014, materiał Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, b.m. i d.w. [2010], w zbiorach autora.
56.Program samorządowy 2010–2014. Województwo zachodniopomorskie, materiał Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, b.m. i d.w. [2010], w zbiorach autora.
57.Radni sejmiku województwa, oprac. M. Adamowska, „Gazeta Wyborcza Szczecin”, 27–28 XI 2010.
58.Rymarz F., Grupowanie list kandydatów w wyborach samorządowych w 2006 r., „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 2.
59.Sielski J., System wyborczy do samorządu terytorialnego w Polsce, w: Wybory samorządowe w 2002 roku w Szczecinie, red. K. Kowalczyk, Szczecin 2003.
60.Sojusz Lewicy Demokratycznej, w zbiorach autora. Ulotka wyborcza Magdaleny Kaszni, materiał sfinansowany ze środków Komitetu Wyborczego
61.Sokół W., Geneza i ewolucja systemów wyborczych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Lublin 2007.
62.Stróżyk J., Platforma wygrała, ale to PSL świętuje, „Rzeczpospolita”, 25 XI 2010.
63.Struktury polityczne i administracyjne Pomorza Zachodniego, w: Pomorze Zachodnie wobec Unii Europejskiej, red. A. Wojtaszak, Szczecin 2003.
64.Stryk M., Prawo i Sprawiedliwość idzie po władzę, „Głos Koszaliński”, 25 X 2010.
65.Subotić M., Czy PSL wstało z kolan, „Rzeczpospolita”, 24 XI 2010.
66.Tomczak Ł., Centrolewica i lewica w wyborach samorządowych 2006 roku, „Athenaeum. Political Science” 2007, vol. 17.
67.Tomczak Ł., Efekt grupowania (blokowania) list na przykładzie wyborów do sejmików. Udana czy nieudana manipulacja w: Demokracja w Polsce po 2005 roku, red. D. Karnowska, Toruń 2008,
68.Tomczak Ł., Lewicowi demokraci czy demokratyczni lewicowcy–przypadek LiD, w: OPiSy politologów. Uwagi o polskiej scenie politycznej, red. M. Drzonek, J. Mieczkowski, Szczecin 2007.
69.Tomczak Ł., Polska lewica – konsekwencje podziałów i konsolidacji, w: Polska lewica u progu XXI wieku. Wybrane aspekty, red. Ł. Tomczak, Wrocław 2008.
70.Tomczak Ł., Struktury polityczne i administracyjne Pomorza Zachodniego, w: Pomorze Zachodnie wobec Unii Europejskiej, red. A. Wojtaszak, Szczecin 2003.
71.Tomczak Ł., Szczecińska centrolewica i lewica w wyborach samorządowych 2006 roku, w: Oblicze polityczne regionów Polski, red. M. Dajnowicz, Białystok 2007.
72.Tomczak Ł., Władza samorządowa i rządowa w województwie zachodniopomorskim, w: Pomorze Zachodnie w latach 1945–2005. Wybrane problemy polityczne, administracyjne, demograficzne i ekonomiczne, Szczecin 2005.
73.Uchwała Zarządu Regionu Zachodniopomorskiego Platformy Obywatelskiej RP z dnia 6 września 2010 roku w sprawie „Regulamin zgłaszania kandydatów na kandydatów na radnych Rad Gmin/Miast, Powiatów oraz Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z ramienia Platformy Obywatelskiej RP w wyborach w 2010 roku”, w zbiorach autora.
74.Ulotka wyborcza Andrzeja Durki, materiał sfinansowany ze środków Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe, w zbiorach autora.
75.Ulotka wyborcza Andrzeja Karuta, materiał sfinansowany ze środków Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, w zbiorach autora.
76.Ulotka wyborcza Dariusza Trauta, materiał sfinansowany ze środków Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej, w zbiorach autora.
77.Ulotka wyborcza Ewy Koś, materiał sfinansowany ze środków Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej, w zbiorach autora.
78.Ulotka wyborcza Jarosława Łojko, materiał sfinansowany ze środków Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP, w zbiorach autora.
79.Ulotka wyborcza Kazimierza Drzazgi, materiał sfinansowany ze środków Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, w zbiorach autora.
80.Ulotka wyborcza Krystyny Balcerzak, materiał sfinansowany ze środków Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe, w zbiorach autora.
81.Ulotka wyborcza Krystyny Bodnar, materiał sfinansowany ze środków Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, w zbiorach autora; zob. też ulotka wyborcza Agnieszki Przybylskiej, materiał sfinansowany ze środków Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, w zbiorach autora.
82.Ulotka wyborcza Leszka Dobrzyńskiego, materiał sfinansowany ze środków Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, w zbiorach autora.
83.Ulotka wyborcza Mariusza Marca, materiał sfinansowany ze środków Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej, w zbiorach autora.
84.Ulotka wyborcza Maryli Sochackiej, materiał sfinansowany ze środków Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej, w zbiorach autora.
85.Ulotka wyborcza Natalii Perełki, materiał sfinansowany ze środków Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej, w zbiorach autora.
86.Ulotka wyborcza Pawła Kryzana, materiał sfinansowany ze środków Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP, w zbiorach autora.
87.Ulotka wyborcza Pawła Muchy, materiał sfinansowany ze środków Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, w zbiorach autora.
88.Ulotka wyborcza Roberta Stankiewicza, materiał sfinansowany ze środków Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, w zbiorach autora.
89.Ulotka wyborcza Roberta Zdobylaka, materiał sfinansowany ze środków Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP, w zbiorach autora.
90.Ulotka wyborcza Sławomira Stankowskiego, materiał sfinansowany ze środków Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe, w zbiorach autora.
91.Ulotka wyborcza Tomasza Musiała, materiał sfinansowany ze środków Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej, w zbiorach autora.
92.Ulotki wyborcze kandydatów SLD do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, w zbiorach autora.
93.Ustawa z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin,
94.Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, (DzU 2001, nr 142, poz. 1590)
95.Wizyta Ewy Kierzkowskiej – Wiceprezes PSL na ziemi łobeskiej,http://www.zachodniopomorskie.psl.pl/index.php?action=artykul&id=231&menunazw=Aktualno%B6ci.
96.Wizyta Jolanty Fedak Minister Pracy i Polityki Społecznej w województwie zachodniopomorskim http://www.zachodnio pomorskie. psl.pl/index.php?action=artykul&id=249&menunazw=Aktualno%B6ci.
97.wyborczy).
98.Wybory samorządowe 2010. Geografia wyborcza – województwo zachodniopomorskie, http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/320000/320000.html#tabs-4.
99.Wybory z Gryfem w tle. Szkice o wyborach w 2006 roku na Pomorzu Zachodnim, red. M. Drzonek, Szczecin 2007.
100.Zachodniopomorski PSL zmienia swoje oblicze, „Zielony Sztandar” [specjalny numer wyborczy, bez daty i numeracji], w zbiorach autora.
101.Zek, W niedzielę nie będzie drugiej tury głosowania na wójta Marianowa, http:// www.gs24. pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20101201/NWYBORY01/771785458,
102.zek, W niedzielę nie będzie drugiej tury głosowania na wójta Marianowa, http://www.gs24. pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20101201/NWYBORY01/771785458.
103.Ziębka J., Sikorski o Litwińskim, Nitras o Krzystku, „Gazeta Wyborcza Szczecin”, 19 XI 2010.