Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2012 (25)
Prawo i Sprawiedliwość na scenie politycznej województwa zachodniopomorskiego w latach 2005–2007. Część II

Autorzy: Andrzej Hoehle
Słowa kluczowe: wybory, partie polityczne, władza polityczna
Rok wydania:2012
Liczba stron:14 (151-164)

Abstrakt

W artykule omówiono rozwój zachodniopomorskich struktur Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005–2007. Wybór, jako tematu badań, tego właśnie przedziału czasuspowodowany był niezwykłą intensywnością zmian zachodzących wówczas na scenie politycznej. Opis wydarzeń z perspektywy regionu, a nie centrali partii był celowymzabiegiem umożliwiającym pogłębioną analizę rozwoju formacji politycznej na poziomie lokalnym. Dokonano tego poprzez szczegółowe omówienie startów wyborczychPiS na Pomorzu Zachodnim oraz kolejnych etapów rozwoju samej struktury partyjnej. Wnioski wynikające z analizy potwierdzają, że ugrupowanie to skutecznie zakorzeniłosię w lokalnych społecznościach, wzmacniając tym samym potencjał PiS w skali kraju.

Bibliografia

1.Archiwum Zarządu Okręgowego PiS w Szczecinie Uchwała nr 2/2006 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z 18 października 2006 r.
2.Archiwum Zarządu Okręgowego PiS w Szczecinie, Uchwała nr 6/06 Gminnej Komisji Wyborczej w Policach z dnia 18 października 2006 r., brak sygnatury.
3.Archiwum Zarządu Okręgowego PiS w Szczecinie, Umowa utworzenia grupy list kandydatów zawarta w Stargardzie 18 października 2006 r., brak sygnatury.
4.Drążek G., Przegrał z Komołowskim, „Głos Szczeciński”, 27.09.2007.
5.Drzonek M., Ciągłość i zmiana. Pomorze Zachodnie w wyborach 2007 r., w: Polska i Pomorze Zachodnie. Zapiski powyborcze, red. M. Drzonek, Kraków 2008.
6.Drzonek M., Kilka uwag o ordynacji wyborczej, w: Wybory z Gryfem w tle, red. M. Drzonek, Szczecin 2007.
7.Huasim-Sobecka Y., Bitwa na listach, „Głos Szczeciński”, 10.09.2007.
8.Husaim-Sobecka Y., Trzy lokomotywy znane, „Głos Szczeciński”, 19.09.2007.
9.Kowalczyk K., Tomczak Ł., Wybory samorządowe w Szczecinie w 2006 roku, Szczecin 2008.
10.Kowalczyk-Łuc E., Łuc A., Uwagi o podziale mandatów rad gmin, powiatów oraz sejmiku, w: Wybory z Gryfem w tle, red. M. Drzonek, Szczecin 2007.
11.Olechowska P., Zachodniopomorskie media relations – wybory samorządowe na łamach trzech dzienników, w: Wybory z Gryfem w tle, red. M. Drzonek, Szczecin 2007.
12.Szczepkowska M., Kaczyński przeprosił kolegów, „Kurier Szczeciński”, 3.12.2007.
13.Szczepkowska M., Łącznik niezależny, „Kurier Szczeciński”, 28.11.2007.
14.Szczepkowska M., Przedwyborcze ostatki, „Kurier Szczeciński”, 19.10.2007.
15.Winconek M., Komołowski „dwójką” PiS-u, „Kurier Szczeciński”, 26.09.2007.
16.Winconek M., Listy partyjne w obróbce, Kurier Szczeciński”, 11.09.2007.
17.Winconek M., Moc PIS-u, „Kurier Szczeciński, 5.10.2007.
18.Winconek M., Różne plecy PIS-u, „Kurier Szczeciński”, 12.10.2007.
19.Winconek M., VIP-y, kucharz i taksówkarz, „Kurier Szczeciński”, 5.10.2007.