Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2012 (25)
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Perspektywy rozwoju Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku”

Autorzy: Bartłomiej Toszek
Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: Unia Europejska, rolnictwo, Wspólna Polityka Rolna
Rok wydania:2012
Liczba stron:4 (165-168)

Abstrakt

W sprawozdaniu przedstawiono założenia i przebieg międzynarodowej konferencji środowisk rolniczych i naukowych dotyczącej przyszłości Wspólnej PolitykiRolnej, która odbyła się w Szczecinie w dniach 11–12 lutego 2011 r. Uczestnicy dyskutowali o powiązaniach krajowych polityk wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej (Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Danii, Szwecji i Polski) z formułą wypracowaną na poziomie unijnym, wskazując oczekiwania rolników oraz realne perspektywy ich zaspokojenia. Omawiali również możliwości wdrożenia zaprezentowanych przez Komisję Europejską wariantów reformy Wspólnej Polityki Rolnej oraz przewidywane konsekwencje tych działań.