Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2014 (28)
Analiza działalności i rozwoju polskich młodzieżówek partii politycznych w latach 2001–2007

Autorzy: Piotr Prokop
Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: młodzieżówki partii politycznych, partie polityczne, system partyjny
Data publikacji całości:2014
Liczba stron:10 (97-106)

Abstrakt

Podjęta w artykule problematyka skupia się na młodzieżówkach partyjnych, które trwale współpracowały z partiami politycznymi posiadającymi swoją reprezentację w polskim parlamencie od 2001 do 2007 roku. Dokonano analizy i próby ukazania dynamiki polskiej sceny politycznej, a także zwrócono uwagę na poziom partycypacji obywateli w kształtowaniu polskiej polityki. Ponadto, w ramach opracowania podjęto także próbę typologizacji polskich młodzieżówek partii politycznych.

Bibliografia

1.Bosak: Jestem dumny z działań wszechpolaków, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,3789470.html (24.12.2012).
2.Forum na rzecz Demokracji, http://lewica.pl/index.php?id=4007 (25.12.2012).
3.Historia MW, http://mw.org.pl/index.php/about/historia-mw/ (9.11.2012).
4.Historia: Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci”, www.smd.org.pl/kim-jestesmy/historia/ (28.11.2012).
5.Informacje o organizacji młodzieżowej, www.samoobrona.org.pl/pages/21.Archiwum/03.Mlodzi/00.Aktualnosci/index.php?document=999.html (8.12.2012).
6.Jasiewicz-Betkiewicz A., Młodzieżówki partyjne w Polsce. Historia, aktywność, kierunki rozwoju u progu drugiej dekady przemian, rozprawa doktorska pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Antoniego Sułka, Warszawa 2003.
7.Jedna partia SLD, www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,725673,19990413RPDGW,Jedna_partia _SLD,.html (15.01.2013).
8.Krajobraz przed bitwą, http://przeglad-socjalistyczny.pl/opinie/opinie-lewica/289-pilawski.html (15.01.2013).
9.Krzysztof Bosak zajmie się tworzeniem struktur Ruchu Młodych LPR, www.lpr.pl/?sr=!czytaj&id=5467 &dz=kraj&x=14&pocz=225&gr= (25.12.2012).
10.LPR zrywa „polityczne związki” z Młodzieżą Wszechpolską, www.zyciewarszawy.pl/artykul/186049-LPR-zrywa--polityczne-zwiazki--z-Mlodzieza-Wszechpolska.html (25.12.2012).
11.LPR zrywa z Młodzieżą Wszechpolską, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,3787847.html (25.12.2012).
12.LPR zrywa z MW, www.gazetapodatnika.pl/artykuly/lpr_zrywa_z_mw-a_676.htm (25.12.2012).
13.Marek Jurek odszedł z PiS, http://wyborcza.pl/1,76842,4059396.html (4.01.2013).
14.Nazistowskie wybryki Młodzieży Wszechpolskiej, http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/194232, nazistowskie-wybryki-mlodziezy-wszechpolskiej.html (23.12.2012).
15.Olechowska P., Kampania wyborcza kandydatów do Sejmu i Senatu w 2005 roku w opinii szczecińskich dzienników, w: Wybory 2005. Polska i województwo zachodniopomorskie, red. Burger W., Łuczak M., Olechowska P., Szczecin 2006.
16.Oświadczenie w sprawie publikacji skandalicznych materiałów na stronie dziennik.pl, www.mw. slask.pl/index.php?function=show_all&no=267 (25.12.2012).
17.Piskorski M., Liga Polskich Rodzin, w: Lokalne i krajowe struktury polskich partii politycznych, red. Tomczak Ł., Szczecin 2004.
18.Piskorski M., Samoobrona RP w polskim systemie partyjnym, rozprawa doktorska pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Jerzego Sielskiego, Poznań 2010.
19.Prawica Rzeczypospolitej powstała 19 kwietnia 2007 roku, http://prawicarzeczypospolitej.org/index.php?id= partia (4.01.2013).
20.Prokop P., Młodzieżowe zaplecze partii. Analiza terminu młodzieżówka oraz działalność młodzieżówek partii politycznych w Polsce, które dostały się do parlamentu po wyborach w 2005roku, w: Partie i system partyjny RP. Stan i perspektywy, red. Kowalczyk K., Tomczak Ł., Toruń 2007.
21.Reaktywacja młodzieżówki Samoobrony, www.samoobrona.info.pl/pages/02.Partia/00.Aktualnosci/index.php?document=426.html (20.12.2012).
22.Tokarz G., Młodzież narodowa w latach 1989–1997. Struktury i idee, w: Młode pokolenie Polski, red. Rogowska B., Wrocław 2000.
23.Tomczak Ł., „Młode Wilki” w SLD – koniec postkomunizmu?, w: POPiSy w polityce. Uwagi o polskiej scenie politycznej, red. Drzonek M., Mieczkowski J., Szczecin 2006.
24.Tomczak Ł., Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej w: Lokalne i krajowe struktury polskich partii politycznych, red. Tomczak Ł., Szczecin 2004.
25.TVP przeprasza Młodzież Wszechpolską, www.youtube.com/watch?v=Oj0-41Vvsl4 (25.12.2012).
26.Wincławska M., Unia Wolności. Partia polityczna w okresie transformacji, Warszawa 2010.
27.Żebrak A., Instytucjonalizacja politycznych ugrupowań młodzieżowych w Polsce po 1989 roku, rozprawa doktorska pod kierunkiem naukowym dr. hab. prof. UP Krzysztofa Łabędzia, Kraków 2009.
28.Прокоп П., Развитие польских партийных молодежных организаций после смены политического режима в 1989 году, w: Крайчук, Інформаційне забезпечення транскордонного співробітництва україни, t. I, red. Ротар Н.Ю., Луцьк 2013.