Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI    DOI: 10.18276/ap.2015.31-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2015 (31)
The Flexible Integration in the European Integration Process. Selected Issues

Autorzy: Elżbieta Lesiewicz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Zakład Najnowszej Historii Politycznej
Słowa kluczowe: Europa á la carte Europa różnych prędkości elastyczna integracja koncepcje integracji proces integracyjny Unia Europejska Europa zmiennej geometrii
Rok wydania:2015
Liczba stron:18 (27-44)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

ELASTYCZNA INTEGRACJA W EUROPEJSKIM PROCESIE INTEGRACYJNYM. WYBRANE ZAGADNIENIA Po II wojnie światowej problem jedności Europy znalazł się w centrum uwagi. Jednak wypracowanie wspólnej koncepcji integracji Europy i jej realizacja była niezwykle trudnym zadaniem. Z biegiem lat wzrost liczby członków doprowadził do skomplikowanej liczby struktury Unii Europejskiej i wzmocnienia jej wewnętrznej różnorodności. W tych okolicznościach zastosowanie elastycznej integracji, która na pewnym etapie zdefiniowana została jako jedna z podstawowych zasad Unii Europejskiej, stało się istotne. Elementy elastycznej integracji zostały wprowadzone jako mechanizm wzmocnionej współpracy do prawa pierwotnego, stosunkowo późno, bo dopiero przez Traktat Amsterdamski. Jednak już wcześniej istniały inicjatywy europejskie, w których nie wszystkie państwa członkowskie uczestniczyły, jak choćby porozumienia z Schengen czy unia gospodarczo-walutowa. W tych rozważanych zwraca się uwagę na fakt, że pewne formy elastyczności istniały już od początku procesu integracyjnego i były wprowadzane przez kolejne etapy poszerzania i pogłębiania. Pomimo, iż polityka elastyczności jest niezgodna z podstawowym paradygmatem integracji europejskiej, towarzyszy temu procesowi od początku i jej zwiększenie staje się koniecznością. Problematyka elastycznej integracji wpisuje się między dwie rywalizujące koncepcje teoretyczne federalizmi międzyrządowość, które w swych podejściach teoretycznych dostrzegają i respektują różnorodną rzeczywistość europejską.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barcz, Jan. “Międzyrządowe obszary współpracy w UE – II i III filar UE”. Integracja Europejska. Ed. J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda. Warszawa: Wolters Kluwer 2007.
2.Bokajło, Wiesław (ed.). Federalizm. Teorie i koncepcje. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu
3.Wrocławskiego 1998.
4.Borkowski, Paweł Janusz. „Federalizm a budowanie jedności Europy.” Studia Europejskie No. 2, 2006.
5.Borkowski, Paweł Janusz. Międzyrządowość w procesie integracji europejskiej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra 2013.
6.Czachór, Zbigniew. Zmiany i rozwój w systemie Unii Europejskiej po Traktacie z Maastricht. Wrocław: Alta2 2004.
7.Commissariat Général du Plan. L’Europe les vingt prochains années. La Documentation Française 1980.
8.Dahrendorf, Ralf. A Third Europe? Third Jean Monnet Lecture by Professor Ralf Dahrendorf, Director of the London School of Economics. Florence,26 November 1976. Archive of Europen Integration, http://aei.pitt.edu. Accessed: 15.01.2015.
9.Dewatripont, Mathias, Francesco Giavazzi, Jurgen Von Hagen, Ian Harden, Torsten Persson,
10.Gerard Roland, Howard Rosenthal, Andre Sapir, Guido Tabellini. Flexi-ble Integration. Towards a More Effective and Democratic Europe, London: Centre for Economic Policy Research 1995.
11.Glaster, Jan, Paulina Justyńska, Marek Kolasiński, Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz, Zbigniew Witkowski (eds.). Podstawy prawa Unii Europejskiej. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora” 2006.
12.Hambura, Stefan, Mariusz Muszyński. Traktat o Unii Europejskiej z komentarzem. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Studio Sto 2001.
13.Junge, Kerstin. “Integracja zróżnicowana”. Unia Europejska, organizacja i funkcjonowanie. Ed. M. Cini. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 2007.
14.Kinsky, Ferdinand. Federalizm model ogólnoeuropejski. Kraków: Wydawnictwo WAM 1999.
15.Kinsky, Ferdinand. Federalism – A Global Theory. The Impact of Proudhon and the Personalist Movement on Federalism. Nice: Presses d’Europe 1995.
16.Konopacki, Stanisław. „Dylematy federalizmu europejskiego.” Studia Europejskie No. 4, 1998.
17.Konopacki, Stanisław. „Od Europy ‘á la carte’ do ‘integracji elastycznej’.” Przegląd Politologiczny
18.No. 3–4, 1998.
19.Kowalski, Jerzy, Zenon Ślusarczyk. Unia Europejska. Proces integracji i zarys problematyki instytucjonalno-prawnej. Poznań: PWP Iuris 2006.
20.Krasuski, Jerzy. Europa Zachodnia. Dzieje polityczne 1945–1993. Warszawa: WSiP 1995.
21.Łastawski, Kazimierz. Historia integracji europejskiej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2006.
22.Łukaszewski, Jerzy. Cel: Europa. Dziewięć esejów o budowniczych jedności europejskiej, Warszawa: Nor sur Blanc 2002.
23.Mouffe, Chantal. „Przyszłość Europy podejście agonistyczne.” Krytyka Polityczna Nr 34, 2013.
24.Popowicz, Krzysztof. Historia integracji europejskiej. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa 2006.
25.Ruszkowski, Janusz. Wstęp do studiów europejskich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2007.
26.Schuman, Robert. Dla Europy. Kraków: Znak 2009.
27.Stubb, Alexander. „Categorization of Differentiated Integration.” Journal of Common Market Studies Vol. 34, No 2, 1996: 283–295.
28.Szwarc, Monika. Zróżnicowana integracja i wzmocniona współpraca w prawie Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza 2005.
29.Szymczyński, Tomasz. „Modelowe założenia zasady oraz próba kategoryzacji.” Unia Europejska po traktacie Nicejskim. Ed. Z. Czachór. Warszawa: UKiE 2002.
30.Wallace, Helen, Adam Ridley. Europe: The Challenge of Diversity. London 1985.
31.Woźniak, Wiesława. „Kompromis jako wartość w sferze publicznej.” Strefa publiczna. Konfrontacja – przejawy – przemiany. Ed. J.P. Hudzik, Wiesława Woźniak. Lublin: Wydawnictwo UMCS 2006.
32.Zięba, Ryszard, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Warszawa: WAiP 2007.