Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI    DOI: 10.18276/ap.2015.31-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2015 (31)
The Regional Cooperation in Europe. From the Madrid Convention to the Macro-Regional Approach

Autorzy: Marta Szulc
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Politologii i Europeistyki
Słowa kluczowe: Region Morza Bałtyckiego Unia Europejska
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (45-58)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

WSPÓŁPRACA REGIONALNA W EUROPIE. OD KONWENCJI MADRYCKIEJDO PODEJŚCIA MAKROREGIONALNEGO W Europie współpraca organów regionalnych jest możliwa w oparciu o Konwencje międzynarodowe oraz dokumenty wewnętrzne Unii Europejskiej. Obserwując losy współpracy regionalnej od konwencji madryckiej do stworzenia podejścia makroregionalnego, można zaobserwować znaczny rozwój koncepcji stosunków międzyregionalnych. Stosunki te ewoluowały od popierania i wspierania współpracy transgranicznej przez Państwa do całościowych koncepcji makroregionalnych UE opracowanych z udziałem regionów i organizacji na ich rzecz działających. W ciągu najbliższych lat okaże się, czy całościowe koncepcje spełniły swoją funkcję i usprawniły współpracę wewnętrzną UE.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.“The Action Plan,” http://ec.europa.eu/polska/news/documents/110207_strategia_pl.doc Accessed: 15.03.2014.
2.Brodecki, Zdzisław (ed.). Regiony. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2005.
3.The BSSSC Resolution at the 16th Annual Conference of the Baltic Sea States Sub-Regional Cooperation (BSSSC) in Kaunas, Lithuania, 17–19 September 2008. The Archives of the Department of International Cooperation of the West Pomeranian
4.Region. “The Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Concerning the European Union Strategy for the Baltic Sea Region,” http://ec.europa. eu/reg
5.Cross-border cooperation. Vol. VI: “The Perspective of Cross-Border Cooperation in the Baltic Sea after the Enlargement of the European Union to the East.” Schwerin: The Archives of the Department of International Cooperation of the West Pomeranian Region
6.http://prasaeuropa.pl/press-releases/rada-europejska-w-brukseli-18-19-czerwca-2009-rkonkluzje-prezydencji . Accessed: 15.03.2014.
7.Jaskiernia, Jerzy. „Regionalizm jako wartość w systemach aksjologicznych Rady Europy i Unii Europejskiej.” Regiony Europy. Ed. A. Stępień-Kuczyńska, K. Dośpiał-Borysiak, R. Łoś. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2009.
8.Kokocińska, Katarzyna. Regional Policy in Poland and in the European Union. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2009.
9.Latoszek, Ewa, Magdalena Proczak. International Organizations in Today’s World. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 2006.
10.Tomaszewski, Krzysztof. Regiony w procesie integracji europejskiej. Kraków: Wolters Kluwer 2007.
11.www.osw.waw.pl/sites/default/files/PRACE_37.pdf. Accessed: 15.03.2014.