Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2017.42-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 4/2017 (42)
Organizacje pozarządowe na samorządowej scenie politycznej. Przykład powiatów województwa zachodniopomorskiego

Autorzy: Łukasz Tomczak
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny
Słowa kluczowe: wybory organizacje pozarządowe samorząd terytorialny
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (83-93)
Klasyfikacja JEL: Z19
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W wyborach do samorządu terytorialnego w Polsce umożliwiono tworzenie komitetów wyborczych przez różne podmioty, partie polityczne i ich koalicje, organizacje społeczne oraz wyborców. Artykuł dotyczy udziału w wyborach do rad powiatów i miast na prawach powiatów województwa zachodniopomorskiego komitetów wyborczych tworzonych przez organizacje społeczne. Postawiono następujące pytania badawcze: w jakich powiatach i miastach powoływano komitety wyborcze organizacji społecznych? Jakie wyniki wyborcze uzyskiwały takie komitety? Czy te same organizacje tworzyły komitety w kolejnych wyborach? Tworzenie komitetów wyborczych przez stowarzyszenia było na terenie województwa zachodniopomorskiego zjawiskiem rzadkim. Pojawiły się w trakcie różnych wyborów w ośmiu powiatach (na osiemnaście) oraz trzech największych miastach regionu. Rosło nie tylko poparcie dla takich komitetów wyborczych, ale również liczba zdobywanych przez nie mandatów. W trzech powiatach ich czas działania przekraczał jedynie jedną elekcję. Były liczącym się graczem na scenie politycznej, a ich zasięg działania obejmował nie tylko wybory powiatowe, ale i gminne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 – Kodeks wyborczy Dz.U., nr 21, poz. 112.
2.Antoszewski, A. (2012). Rywalizacja o władze w miastach Dolnego Śląska w latach 2002–2010. Uwagi wprowadzające. W: D. Skrzypiński (red.), Rywalizacja o prezydenturę w miastach Dolnego Śląska (s. 11–27). Wrocław: Wydawnictwo MARINA.
3.Tybuchowska-Hartlińska, K. (2012). Wybory do samorządu terytorialnego w Polsce. Dwadzieścia lat doświadczeń w subregionie ciechanowskim. Toruń: Europejskie Centrum Edukacyjne.
4.Kowalczyk, K., Tomczak, Ł. (2008). Wybory samorządowe w Szczecinie w 2006 roku. Szczecin: Wydawnictwo ZAPOL.
5.Glińska, N., Tomczak, Ł. (2015). Wybory w powiatach ziemskich. Przykład województwa zachodniopomorskiego. W: Ł. Tomczak (red.), Samorząd powiatowy w Polsce. Struktura, zadania, wybory (s. 157–180). Wrocław: Wydawnictwo MARINA.
6.Drzonek, M. (2016). Reelekcje „wiecznych włodarzy” miast zachodniopomorskich a preferencje partyjne na Pomorzu Zachodnim. W: M. Kamola-Cieślik, Ł. Tomczak (red.), Wybory samorządowe na Pomorzu Zachodnim w 2014 roku. Programy – kandydaci – kampanie (s. 97–112). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US MINERWA.
7.Drzonek, M. (2013). Reelekcje prezydentów miast w wyborach bezpośrednich w Polsce. Kraków: Wydawnictwo „Dante”.
8.Chrobak, P. (2014). Wybory samorządowe w Szczecinie na tle Pomorza Zachodniego w latach 1990–2010. Szczecin: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydawnictwo Archiwum Państwowego „Dokument” w Szczecinie.
9.Drzonek, M. (2015). Od upartyjnienia do „ulokalnienia”? Przypadek zachodniopomorskich powiatów grodzkich w wyborach 2014 roku. Opuscula Sociologica, 3 (13), 77–92.
10.Michalak, B. (2007). Zmiany przepisów prawa wyborczego w związku z wyborami do organów samorządu terytorialnego w 2006 roku. Athenaeum Political Science, 17, 12–22.
11.Galicki, J. (2014). Wybrane aspekty rywalizacji wyborczej w wyborach do organów samorządu terytorialnego. Studia Wyborcze, XVII, 123–144.