Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI    DOI: 10.18276/ap.2015.33-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2015 (33)
Wskaźniki badania pozycji politycznej „wiecznych prezydentów”

Autorzy: Maciej Drzonek
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Politologii i Europeistyki
Słowa kluczowe: polityka lokalna wybory prezydentów miast wielokadencyjni prezydenci władza lokalna
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:18 (91-108)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Od 2002 roku w wyborach samorządowych prezydenci miast są wybierani w sposób bezpośredni. W 17 miastach na prawach powiatu te same osoby wybierano czterokrotnie (w wyborach w 2002, 2006, 2010, 2014 r.). Określa się ich mianem „wiecznych prezydentów” (wielokadencyjni prezydenci). W artykule wyodrębniono i uogólniono wskaźniki, które pozwalają na określenie ich pozycji politycznej na lokalnych scenach politycznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antoszewski Andrzej, Istota władzy samorządowej, w: Ganowicz Ewa, Rubisz Lech (red.), Polityka lokalna. Właściwości, determinanty, podmioty, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
2.Dahl Robert A., Stinebrickner Bruce, Współczesna analiza polityczna, Scholar, Warszawa 2007.
3.Drzonek Maciej, Partie w masce niepartyjności – uwagi o komitetach niby-bezpartyjnych w elekcjach prezydentów miast, w: Partyjnie czy bezpartyjnie? Szkice o zdobywaniu władzy lokalnej, red. idem, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2
4.Drzonek Maciej, Reelekcje prezydentów miast w wyborach bezpośrednich w Polsce, Dante, Kraków 2013.
5.Gajowniczek Tomasz, Rywalizacja w wyborach powiatowych województwa warmińsko-mazurskiego, w: Doświadczenia i perspektywy rozwoju samorządu terytorialnego i zawodowego, red. Paweł Antkowiak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014.
6.Gendźwiłł Adam, Żółtak Tomasz, Bezpartyjność w powolnym odwrocie. Analiza rozpowszechniania bezpartyjności w wyborach lokalnych w Polsce w latach 2002–2010, „Studia Regionalne i Lokalne” 2012, nr 1.
7.Glajcar Rafał, Podmioty rywalizacji wyborczej w miastach na prawach powiatu (na przykładzie województwa śląskiego), w: Wybory samorządowe 2010, red. Mariusz Kolczyński, Waldemar Wojtasik, Remar, Katowice 2011.
8.Mały Rocznik Statystyczny Polski 2003, GUS, Warszawa 2003.
9.Mały Rocznik Statystyczny Polski 2008, GUS, Warszawa 2008.
10.Matyja Rafał, Rywalizacja polityczna w Polsce, Ośrodek Myśli Politycznej, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Kraków–Rzeszów 2013.
11.Pietraś Ziemowit J., Decydowanie polityczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 1998.