Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2016.1.6-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / nr 1 (6) 2016
Męskości argentyńskie a Trans-Atlantyk Witolda Gombrowicza
(Argentinian masculinities and Trans-Atlantyk written by Witold Gombrowicz)

Authors: Tomasz Kaliściak
Uniwersytet Śląski
Keywords: sarmatic camp masculine camp plebeian culture hybridization Argentine masculinities
Year of publication:2016
Page range:18 (59-76)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article takes up an issue of structuring two different models of masculinity that are presented on the pages of Gombrowicz’s novel. Confrontation of anachronistic, Polish, Sarmatian masculinity and modern otherness of South American masculinity results in revision of Polish national forms. It enables unsealing the limits of the notion ’masculinity’ which is closed in Eurocentric definitions. Cultural diversity of Argentinian and Polish men might be expressed by postcolonial theories. The author analyses Gombrowicz’s texts and uses terms, such as hybrid masculinity (Eduardo Archetti) or plebeian masculinities (Pablo Ben).The idea of homeland is strongly connected with hegemoniczna masculinity and national ideology. It is faced with the concept of Synczyzna (Sonland) that is based on a model of demotic and hybrid masculinity and becomes the subject of normativizing and nationalizing discourse.Polish Sarmatian masculinity presented in comparison to Argentinian culture seems to be the excess and it allows the author to draw a conlusion about masculine camp, or even sarmatic one.
Download file

Article file

Bibliography

1.Archetti, Eduardo P. Masculinities. Football, Polo and the Tango in Argentina. Oxford–New York: Berg, 1999.
2.Ben, Pablo. „Maricas and Lunfardos in Buenos Aires: A Critique of the Latino-Mediterranean Model of Sexuality”. W: Modern Argentine Masculinities, red. Carolina Rocha, 39–55. Bristol– Chicago: Intellect, 2013.
3.Ben, Pablo. „Plebeian Masculinity and Sexual Comedy in Buenos Aires, 1880–1930”. Journal of the History of Sexuality 3 (2007): 436–458.
4.Bielecki, Marian. Kłopoty z innością. Kraków: Universitas, 2012.
5.Bondy, François. „Witold Gombrowicz albo: szlachcica polskiego pojedynki cieniów”. Tłum. K. Jachimczak. W: „Patagończyk w Berlinie”. Witold Gombrowicz w oczach krytyki niemieckiej, red. Marek Zybura, wsp. Izabela Surynt. Kraków: Universitas, 2004.
6.Chwin, Stefan. „Gombrowicz i Forma Polska”. W: Trans-Atlantyk, Witold Gombrowicz. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1996.
7.Chwin, Stefan. „Gombrowicz – sarmata kontestujący”. Ruch Literacki 4 (1975).
8.Chwin, Stefan. „Trans-Atlantyk wobec Pana Tadeusza”. Pamiętnik Literacki 4 (1975).
9.Connell, Raewyn. „Margines staje się centrum: studia nad męskością w perspektywie światowej”. Tłum. Adam Dziadek. Teksty Drugie 2 (2015): 408–430.
10.Czapliński, Przemysław. „Wspólnotowy rytuał ofiarniczy. Trans-Atlantyk Witolda Gombrowicza”. Teksty Drugie 3 (2005).
11.Gombrowicz, Witold. Dziennik 1953–1956. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1988.
12.Gombrowicz, Witold. Dziennik 1957–1961. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1988.
13.Gombrowicz, Witold. Dziennik 1961–1966. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1988.
14.Gombrowicz, Witold. Nasz dramat erotyczny. Tłum. Ireneusz Kania. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2003.
15.Gombrowicz, Witold. Trans-Atlantyk. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1988.
16.Gombrowicz, Witold. Wspomnienia polskie. Wędrówki po Argentynie. Warszawa: Res Publica, 1990.
17.Jarzębski, Jerzy. Gra w Gombrowicza. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982.
18.Jarzębski, Jerzy. Natura i teatr. 16 tekstów o Gombrowiczu. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2007.
19.Jeleński, Konstanty A. Szkice, red. Wojciech Karpiński. Kraków: Znak, 1990.
20.Kaliściak, Tomasz, Błażej Warkocki. „Czesław Miłość. O homospołecznym aspekcie środowiska literackiego Warszawy lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku”. W: Warszawa Miłosza, red. Marek Zaleski, 113–135. Warszawa: IBL PAN, 2013.
21.Kosofsky Sedgwick, Eve. „Męskie pragnienie homospołeczne i polityka seksualności”. Tłum. Adam Ostolski. Krytyka Polityczna 9/10 (2005): 176–186.
22.Płonowska-Ziarek, Ewa. „Blizna cudzoziemca i barokowa fałda. Przynależność narodowa a homoseksualizm w Trans-Atlantyku Witolda Gombrowicza”. W: Grymasy Gombrowicza: w kręgu problemów modernizmu, społeczno-kulturowej roli płci i tożsamości narodowej, red. Ewa Płonowska-Ziarek. Kraków: Universitas, 2001.
23.Sandauer, Artur. „Witold Gombrowicz – człowiek i pisarz”. W: Gombrowicz i krytycy, red. Zdzisław Łapiński. Kraków–Warszawa: Wydawnictwo Literackie, 1984.
24.Sinfield, Alan. The Wilde Century. Effeminacy, Oscar Wilde and the Queer Moment. New York: Columbia University Press, 1994.
25.Suchanow, Klementyna. Argentyńskie przygody Gombrowicza. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2005.
26.Tomasik, Tomasz. Wojna – męskość – literatura. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2013.