Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2017.2.9-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / nr 2 (9) 2017
Boks – gwałt – męskość (na przykładzie Wielorybów i ciem. Dzienników oraz Króla Szczepana Twardocha)
(Boxing-Rape-Masculinity (on the Example of Whales and Moths. Diaries and The King by Szczepan Twardoch))

Authors: Marta Tomczok
Uniwersytet Śląski
Keywords: sports transhumanism pulp/popular novel Muscular Judaism
Year of publication:2017
Page range:15 (151-165)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In the article the author tackles the bodily aspects of two recent books by Szczepan Twardoch: Wieloryby i ćmy. Dzienniki (Whales and Moths. Diaries) and Król (The King) in the context of sports, transhumanism and rape culture. The main thesis is that as a pulp novel Król not only depicts a popular image of pre-war Poland (and in particular its Polish-Jewish relations) but also represents a specific yet often ignored ideological approach. The core aim is to fill this critical gap by identifying and analyzing this approach.
Download file

Article file

Bibliography

1.Agamben, Giorgio. Nagość. Tłum. Krzysztof Żaboklicki. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2010.
2.„Biję, bo lubię (ze Szczepanem Twardochem rozmawia Małgorzata Niemczyńska)”. Gazeta Wyborcza 22.10.2016. Dostęp 5.10.2017. http://wyborcza.pl/7,75410,20871932,szczepan-twardoch-bije--bo-lubie-rozmowa.html.
3.Cherezińska, Elżbieta. Królowa. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2016.
4.Dańczuk, Władysław. Walka wręcz, boks, szermierka. Łódź: Okręgowa Szkoła Policji Państwowej, 1924.
5.Dąbrowski, Wiktor Junosza. Co każdy o boksie wiedzieć powinien. Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa, 1928.
6.Dąbrowski, Wiktor Junosza. Co to jest sport. Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa, 1928.
7.Dunin, Kinga. „Król i królowa”. Krytyka Polityczna 19.10.2016. Dostęp 5.10.2017. http://krytykapolityczna.pl/kultura/czytaj-dalej/kinga-dunin-czyta/krol-i-krolowa/.
8.Herman, Dianne F. „The Rape Culture”. W: Women: A Feminist Perspective, red. Jo Freeman, 45–53. Mountain View: Mayfield Publishing, 1996.
9.Legion Elżbiety Cherezińskiej, wieczór autorski z udziałem Leszka Żebrowskiego i Tadeusza Zyska. https://www.youtube.com/watch?v=thQ9ua5ehL4.
10.Jakubowiak, Maciej. „Przyjdzie bokser i nas zbawi”. Dwutygodnik 195 (2016). Dostęp 5.10.2017. http://www.dwutygodnik.com/artykul/6780-przyjdzie-bokser-i-nas-zbawi.html.
11.Janik, Gaweł. Żydowskie (nie)męskości. O przedwojennej twórczości Adolfa Rudnickiego. Katowice, 2017 [mps].
12.Majer, Anna. Dyskurs dyscyplinowania męskiego ciała w wybranych tekstach kultury popularnej. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2016.
13.Melosik, Zbyszko. „(Re)konstrukcje podróżowania w kulturze instant: konteksty socjopedagogiczne”. W: Tożsamość w społeczeństwie współczesnym: pop-kulturowe [re]interpretacje, red. Agnieszka Gromkowska-Melosik, 33–50. Kraków: Impuls 2012.
14.Memches, Filip. „Szczepan Twardoch: Polska nie jest cywilizowanym państwem”. Dostęp 5.10.2017. http://www.tvp.info/32502997/szczepan-twardoch-polska-nie-jest-cywilizowanympanstwem.
15.Nagiel, Henryk. Tajemnice Nalewek. Warszawa: Wydawnictwo CM, 2013.
16.Nowacki, Dariusz. „Król: męskie fantazje Szczepana Twardocha”. Gazeta Wyborcza 12.10.2016. Dostęp 5.10.2017. http://wyborcza.pl/7,75517,20823490,krol-meskie-fantazje-szczepana--twardocha-swietnie-skrojona.html.
17.Nowacki, Dariusz. Ukosem. Szkice o prozie. Katowice: Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, 2013.
18.Pawlak, Grażyna, Daniel Grinberg, Maciej Sadowski. Bądź silny i odważny. Żydzi, sport. Warszawa: Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra, 2013.
19.Piątkowska, Monika. Życie przestępcze w przedwojennej Polsce. Grandesy, kasiarze, brylanty. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
20.Presner, Todd Samuel. Muscular Judaism. The Jewish body and the politics of regeneration. London–New York: Routledge. Taylor & Francis Group, 2007.
21.Rawicz, Jerzy. Doktor Łokietek i Tata Tasiemka. Dzieje gangu. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2004.
22.Szalay, Mátyás. „Cyborgi przyjmujące Eucharystię. Rozważania o ciele w świetle transhumanizmu i Objawienia chrześcijańskiego”. Tłum. Piotr Kołodziejczyk. Czterdzieści i Cztery. Magazyn apokaliptyczny 8 (2016): 57–75.
23.Tomczok, Marta. Czyja dzisiaj jest Zagłada? Retoryka – ideologia – popkultura [Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, w druku].
24.Twardoch, Szczepan. Drach. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2014.
25.Twardoch, Szczepan. „Jak spotkałem Króla”. Książki. Magazyn do czytania 3 (2016): 36–38.
26.Twardoch, Szczepan. Król. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2016.
27.Twardoch, Szczepan. „Moja melancholia. Zamiast manifestu”. Czterdzieści i Cztery. Magazyn apokaliptyczny 3 (2011): 300–311.
28.Twardoch, Szczepan. Wieloryby i ćmy. Dzienniki 2007–2015. Kraków: Wydawnictwo Literackie: 2015.
29.Wolski, Paweł. „Eksces męskości. Narracje bokserskie w literaturze Zagłady”. Teksty Drugie 2 (2015): 180–202.